ŽIVOT U NEMAČKOJ – KORISNE INFORMACIJE

Zdravstveno osiguranje u Njemačkoj – važne informacije

Zdravstveno osiguranje u Njemačkoj – važne informacije

U Njemačkoj morate imati zdravstveno osiguranje kao zaposleni. Razlikuju se zakonsko (državno) i privatno zdravstveno osiguranje. To su dva različita sistema i ne možete se slobodno prebacivati ​​između njih. Većina zaposlenih u Njemačkoj ima zakonsko (državno) zdravstveno osiguranje. Kao osoba sa obveznim zdravstvenim osiguranjem, možete izabrati zdravstveno osiguranje iz široke…

Dječiji vrtići u Njemačkoj – osnovne informacije

Dječiji vrtići u Njemačkoj – osnovne informacije

Rana podrška djeci u dječjim ustanovama važan je doprinos jednakim mogućnostima. Djeca mogu uspostaviti odnose sa svojim vršnjacima i imati koristi od obrazovnih programa primjerenih njihovoj dobi. Odgajatelji će ih podržati i pratiti u ovom procesu. Raznovrsnom ponudom, aktivnostima i različitim pedagoškim konceptima potiču socijalni, emocionalni, fizički i psihički razvoj…

Procedura priznavanja diploma u Njemačkoj – Anerkennung

Procedura priznavanja diploma u Njemačkoj – Anerkennung

U nastavku Vam donosimo odgovore na sva pitanja za priznavanje diplome u Njemačkoj ili tako zvani Anerkennung. Šta znači priznavanje diploma? Koje uslove moram ispuniti? Kada treba da odradim priznavanje diplome? Koliko to košta?  Koji dokumenti su potrebni?  Šta znači priznavanje diploma? Kao što sam naziv kaže, proces priznavanja diploma…

Počeo prijem aplikacija za vize za Njemačku – po uredbi o Zapadnom Balkanu

Počeo prijem aplikacija za vize za Njemačku – po uredbi o Zapadnom Balkanu

Prije početka Vašeg odmora želimo da Vas obavjestimo o lijepim vijestima iz Ambasade Njemačke u Sarajevu i Beogradu. Ambasada je počela da prima aplikacije za izdavanje radnih viza kao i viza za spajanje porodice po regulativi za države Zapadnog Balkana. Ova regulativa obezbjeđuje privilegovan pristup njemačkom tržištu rada za naše…