CENTAR ZA JAVNO ZDRAVLJE I BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA

Lek za Covid-19 odobren od Evropske agencije za lekove EMA

Lek za Covid-19 odobren od Evropske agencije za lekove EMA

Evropska agencija za lekove (EMA) dala je zeleno svetlo za upotrebu antivirusnog leka remdesivir. Remdesivir je prvi lek koji je prošao rigorozna testiranja od strane Evropske agencije za lekove (EMA) Lek sprečava replikaciju virusa  SARS-CoV-2, tako što deluje kao inhibitor virusne RNK polimeraze. Lek se preporučuje osobama starijim od 12…

Koronavirus u Italiji – pregled stanja i najvažniji podaci

Koronavirus u Italiji – pregled stanja i najvažniji podaci

Pred vama se nalazi kratak pregled trenutnog stanja i najznačajnijih informacija u vezi sa epidemijom korona virusa (COVID-19) u Italiji, na osnovu podataka Ministarstva zdravlja Italije i Svetske zdravstvene organizacije. U nastavku saznajte najznačajnije podatke u vezi sa epidemijom korona virusa (COVID-19) u Italiji zaključno sa 24. majom 2020. godine: ukupan…

Koronavirus u Španiji – pregled stanja i najvažniji podaci

Koronavirus u Španiji – pregled stanja i najvažniji podaci

Pred vama se nalazi kratak pregled trenutnog stanja i najznačajnijih informacija u vezi sa epidemijom korona virusa (COVID-19) u Španiji, na osnovu podataka Ministarstva zdravlja Španije i Svetske zdravstvene organizacije. U nastavku saznajte najznačajnije podatke u vezi sa epidemijom korona virusa (COVID-19) u Španiji zaključno sa 7. julom 2020. godine: ukupan…

Koronavirus COVID-19 – proverene najvažnije informacije

Koronavirus COVID-19 – proverene najvažnije informacije

Svedoci smo da se svaki dan pojavljuje veliki broj najrazličitijih članaka sa informacijama o novom koronavirusu COVID-19. Nažalost, veoma često ti članci sadrže mnogo pogrešnih informacija, jer ih pišu osobe kojima su teme medicine, virusologije i epidemiologije u potpunosti strane.  Takođe, veoma često se autori tih članaka vode ciljem da…

Promocija Centra za javno zdravlje i biomedicinska istraživanja

Promocija Centra za javno zdravlje i biomedicinska istraživanja

Osnovni zadatak Centra za javno zdravlje i biomedicinska istraživanja je promocija naučno – istraživačkog rada i afirmacija mladih stručnjaka iz oblasti medicine, stomatologije i farmacije koje povezuje zajednički cilj, a to je sticanje novih znanja i vještina te unapređenje naučnog rada. Pozivamo studente svih odsjeka Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci na promociju Centra, koja…

O Centru za javno zdravlje i biomedicinska istraživanja

O Centru za javno zdravlje i biomedicinska istraživanja

Osnovni zadatak našeg Centra je promocija naučnog rada i afirmacija mladih stručnjaka iz oblasti medicine, stomatologije i farmacije. Stručnjaka koji su povezani zajedničkim ciljem, a to je sticanje novih znanja i vještina. U našem Centru studenti Medicinskog fakulteta, mladi doktori medicine i stomatologije kao i farmaceuti imaju priliku da steknu i usavrše…