Procedura priznavanja diploma u Njemačkoj – Anerkennung

Procedura priznavanja diploma u Njemačkoj – Anerkennung

Procedura priznavanja diploma u Njemačkoj – Anerkennung

U nastavku Vam donosimo odgovore na sva pitanja za priznavanje diplome u Njemačkoj ili tako zvani Anerkennung.

 • Šta znači priznavanje diploma?
 • Koje uslove moram ispuniti?
 • Kada treba da odradim priznavanje diplome?
 • Koliko to košta?
 • Koji dokumenti su potrebni? 

Šta znači priznavanje diploma?

Kao što sam naziv kaže, proces priznavanja diploma je pokazatelj da je vaša diploma ekvivalentna njemačkoj stručnoj kvalifikaciji. 

Koje uslove moram ispuniti? 

Ne postoji mnogo uslova koje bi trebalo da ispunite, dovoljno je da želite raditi u Njemačkoj i da ste stekli diplomu van država Evropske unije 

Kada treba da odradim proces priznavanja diplome?

Priznanje je obavezno za određena zanimanja. Za ostale profesije priznanje je dobrovoljno. Dobrovoljnim priznanjem imate prednosti, od nadležnih institucija dobit ćete službenu obavijest na njemačkom jeziku. Ovo je korisno kada se prijavljuete za posao, poslodavci mogu odmah prepoznati vaše vještine i znanje. Obavijest je takođe korisna u pregovorima o platama..

Kada je obavezno odraditi priznavanje diplome? Kada je dobrovoljno?

To zavisi o propisima koji regulišu Vašu profesiju i vašoj zemlji porijekla.

Priznavanje je obvezno za određena zanimanja, za ta zanimanja morate imati određenu stručnu kvalifikaciju i možda ispunjavati druge uslove. To se posebno odnosi na zanimanja iz područja zdravlja, sigurnosti i socijalnih pitanja. Za Profesije kao što su npr. doktor, učitelj ili inžinjer, priznavanje diplome je obavezno. 

Izuzetak, Ako ste iz Evropske Uunije, povremeno možete raditi u Njemačkoj bez priznanja. Međutim, to morate prethodno prijaviti nadležinm organima.

Koliko košta proces priznavanja diplome?

Proces priznavanja diplome, može koštati od 200 do 600 Evra, takođe morate uraditi i prevod dokumenata, koji zavisi od količine dokumenata koju imate. Cijena takođe zavisi od pokrajine u kojoj radite priznavanje diplome.

Koji dokumenti su mi potrebni za priznavanje diplome?

 • diploma – prevedna kod sudskog tumača
 • biografija – napisana na njemačkom jeziku koji ne mora biti odrađen od strane sudskog tumača
 • dokaz o poznavanju jezika ( ÖSD ili Goethe ) – zavisno od struke
 • ispis ocjena (ects bodovi ili index) – često se traži nešto od toga,
 • popis predmeta koje ste polagali ( samo završna godina ) – često se traži

Važne informacije

 • program zapošljavanja medicinara u Njemačkoj, saznaj više OVDJE 

Izvor informacija :

Anerkennung in Deutschland –  www.anerkennung-in-deutschland.de

Savjeti.de – www.savjeti.de