CAR BEOGRAD

Rezultati konkursa za projekat Metodička praksa za studente Filološkog fakulteta u Beogradu

Rezultati konkursa za projekat Metodička praksa za studente Filološkog fakulteta u Beogradu

Tokom školske godine 2021/2022 studentima Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu omogućeno je da u okviru naše organizacije obavljaju plaćenu metodičku praksu. Za sam projekat je vladalo veliko interesovanje od strane studenata a kandidati koji su ispunili sve uslove u narednom vremenskom periodu će proći kroz dodatno usavršavanje iz oblasti metodike…