Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja predstavljaju ugovor između udruženja Centar za afirmaciju i razvoj “2015” i svake osobe koja koristi usluge Centra za afirmaciju i razvoj “2015”. Svako korišćenje našeg servisa (uključujući navigaciju preko vebsajta) označava prihvatanje ovih Uslova od strane korisnika.

Centar za afirmaciju i razvoj “2015” (u daljem tekstu C.A.R.) osnivač je i vlasnik veb sajta www.centarzaafirmacijuirazvoj.org zajedno sa svim informacijama i podacima (dokumenti, programske šifre, logotipi, datoteke, tekstovi, grafike itd.) sadržani u sajtu. Kopiranje, preprodaja, objavljivanje i/ ili modifikacija bilo kog dela usluge bez prethodne pisane saglasnosti udruženja Centar za afirmaciju i razvoj “2015” strogo je zabranjeno.

Usluge koje nudi C.A.R., kao i sav sadržaj na veb lokaciji, podložni su ovim Uslovima korišćenja.

C.A.R. može da koristi osnovne korisničke informacije za slanje obaveštenja putem SMS-a ili imejla.

C.A.R., prema svim važećim zakonima i propisima, nudi pravo na pristup, upotrebu i prikazivanje svog sadržaja koji se nalazi na veb stranici. Međutim, ova prava ne uključuju prenos vlasništva nad uslugom ili sadržaja prikazanog na njoj. Iz tog razloga, kao korisnik:

  • morate poštovati sva autorska i druga vlasnička prava koja se odnose na kopiranje sadržaja i materijala na vebsajtu
  • ne smete ni na koji način da menjate Veb lokaciju i njen sadržaj, niti da je reprodukujete ili javno koristite.
  • Vebsajt uključuje i automatski prevod Uslova korišćenja na engleski putem aplikacije Google Translate, ali srpska verzija Uslova korišćenja je originalna i validna verzija zasnovana na odnosu između korisnika servisa i C.A.R.. Ako postoji bilo kakva suprotnost između Uslova korišćenja na srpskom i Uslova korišćenja prevedenih na engleski jezik, prevladava srpska verzija.

C.A.R. sarađuje sa UniCredit bank a.d. Beograd u oblasti bankarskih i finansijskih usluga.

Lični podaci

Lični podaci prikupljeni našim servisom koristiće se isključivo u skladu s našim Pravilima o privatnosti.

Da biste koristili usluga C.A.R., vaši lični podaci trebaju biti tačni.

Ako ne želite da primate obaveštenja putem imejla od nas, uvek se možete odjaviti slanjem imejla na [email protected] sa zahtevom da se odjavite.

Molimo pogledajte našu Politiku privatnosti za više detalja.

Cene usluga

Veb servis C.A.R. pružaju online uslugu bez ikakvih dodatnih troškova. Kao korisnik plaćate cenu proizvoda kako je navedeno u meniju prilikom plaćanja.

Korišćenje vebsajta od strane maloletnika

Nakon prihvatanja ovih Uslova korišćenja, korisnik potvrđuje da ima više od 18 godina, ili da je, ako je mlađi od 18 godina, dobio potrebnu saglasnost svog nosioca roditeljske odgovornosti i daće svoje podatke, ako je to zatraženo.

Izmene

C.A.R. zadržava pravo da promeni ili izmeni važeće Uslove korišćenja usluge C.A.R. u bilo koje vreme. Izmena, dopuna ili brisanje Uslova primeniće se na vebsajt posle obaveštenja o takvoj promeni. Obaveštenje se može poslati na bilo koji način, uključujući, ali ne ograničavajući se na objavljivanje novih Uslova korišćenja na vebsajtu C.A.R.. Svako korišćenje usluge nakon takve izmene podrazumevaće prihvatanje tih izmena, dodavanja ili brisanja Uslova korišćenja od strane korisnika. C.A.R. može u bilo kojem trenutku prekinuti, promeniti ili ukinuti bilo koje karakteristike C.A.R., uključujući dostupnost fotografija ili opisa bilo kog proizvoda ili usluge.

Izjava o odricanju od odgovornosti

C.A.R., njegovi zaposleni ili drugi zastupnici ni u kom slučaju ne podležu bilo kakvim posledicama usled slučajne, indirektne ili posebne štete, troškova ili kazne, uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak zarade, prekid poslovanja, gubitak informacija, gubitak kupaca, gubitak imovine, štete na imovini ili potraživanja trećih lica koja nastaju ili su u vezi sa korišćenjem, kopijom ili prezentacijom C.A.R. i njegovog sadržaja.

Upotreba usluga C.A.R. podleže Uslovima korišćenja koji su bili na snazi u vreme korišćenja usluga. Korisnici bi trebalo da povremeno provere Uslove korišćenja, gde će biti obavešteni o svim promenama Uslova.

Periodične promene

C.A.R. je konstantno u procesu proširivanja, ažuriranja i unapređenja svoje veb stranice kao i svih sa njom povezanih proizvoda i usluga, a samim tim i ažuriranja ove politike poslovanja. Preporučujemo vam da redovno čitate ove Uslove korišćenja kako biste bili stalno upućeni u izmene sadržaja. Ovi uslovi korišćenja biće povremeno menjani bez obaveštenja korisnika.

Administrativno pravo i nadležnost

Uslove korišćenja i njihove izmene reguliše srpski zakon. Svaki spor koji može proizići iz ovog Sporazuma i koji se ne može rešiti van nadležnog suda može se uputiti srpskom sudu. Sva prava i pravni lekovi pod Uslovima korišćenja su kumulativni i ne isključuju druga prava i pravne lekove predviđene zakonom ili drugim ugovorom.

Načini plaćanja

Korisnici mogu platiti platnim karticama koje imaju odobrenje za plaćanje online ili gotovinom u prostorijama Centra za afirmaciju i razvoj “2015” od ponedeljka do petka od 10 do 18 časova.

U slučaju plaćanja putem kartice, potrebno je da korisnik unese podatke o karticama u predviđena polja. C.A.R. nema pristup podacima o karticama korisnika. Kada korisnik odabere način plaćanja karticom, C.A.R., putem svog provajdera plaćanja, AllSecure izvršava pred autorizaciju, tj. proveru kartice, kako bi utvrdio da li je kartica aktivna i ima li dovoljno sredstava za traženu transakciju.

Kada kartica bude proverena, sredstva se oduzimaju sa korisničkog računa i prosleđuju se C.A.R. Tada će se korisnik vratiti na vebsajt C.A.R. gde dobija obaveštenje o rezultatu transakcije.

Pogledajte načine plaćanja za dodatne informacije.

Promo kodovi (kodovi za popust)

Ovaj odeljak Uslova korišćenja odnosi se na sve kupone izdate u skladu sa određenim promocijama (kampanjama) C.A.R. koji se mogu koristiti na C.A.R. veb sajtu.

Pojedinačni promo kodovi koji se dodeljuju korisnicima takođe su podložni ovim Uslovima korišćenja. Dodatni uslovi mogu se naći na štampanom promo kodu ili imejlu koji se šalje kupcima.

Korisnik može iskoristiti promo kod samo kroz uplatu online na C.A.R. veb sajtu.

Promo kodovi se ne mogu kombinovati sa ostalim ponudama, popustima, promocijama ili drugim promo kodovima.

Ako C.A.R. smatra da je promo kod iskorišćen bez ispunjavanja gore navedenih uslova ili bez pravne osnove, uključujući slučajeve zloupotrebe promo koda, on se ne može prihvatiti i biće poništen.

Promo kodovi se ne mogu zameniti za gotovinu.

C.A.R. ne snosi nikakvu građansku ili pravnu odgovornost za bilo kakav gubitak, odbijanje, povlačenje, otkazivanje promo koda ili nemogućnost korišćenja istog od strane primaoca.

C.A.R. zadržava pravo da izmeni ili dopuni važeće Uslove i odredbe promo koda. Takve izmene, dopune ili brisanja ovih uslova stupaju na snagu odmah po obaveštenju koje se može poslati na bilo koji način, uključujući, ali ne ograničavajući se na, obaveštenja u okviru Uslova korišćenja na vebsajtu. Nakon izmene Uslova korišćenja, svako korišćenje usluge C.A.R. smatraće se prihvatanjem ovih promena.

Kontakt

Za bilo kakva pitanja ili informacije o C.A.R. možete2 poslati poruku na [email protected]