Ko je CAR?

Centar за afirmaciju i razvoj (CAR) je udruženje građana sa sjedištem u Banjaluci, Sarajevu i Beogradu, kojeg čini ekipa mladih ljudi okupljenih oko jednog cilja, a to je afirmacija i razvoj pozitivnih ideja.

Okupljamo studente i mlade stručnjake najrazličitijih profila, sa ciljem da mladima pružimo mogućnost da se lično i profesionalno usavršavaju i afirmišu u našoj zemlji i inostranstvu.  Takođe, pružamo mogućnost mladima da realizuju svoje ideje u okruženju koje će ih razumjeti i podržati.

Sa nama možete da:

 • upoznate kulturu i istoriju različitih država

 • naučite i usavršite strani jezik

 • odete na školovanje ili usavršavanje u inostranstvu

 • realizujete svoje ideje u svom gradu i državi

 • steknete nove vještine

 • sklapate nova prijateljstva i poznanstva.

 

Za vas smo pripremili:

 • 11 država koje možete da posjetite kroz kultrune razmjene

 • 7 stranih jezika, koje možete da naučite sa nama

 • sa nama lako do studija i usavršavanja u inostranstvu

 • pored toga možete da birate preko 42 različita programa, koja je za vas pripremio naš tim u Beogradu, Sarajevu i Banjaluci.

Osnovni zadaci CAR-a su:

 • Angažovanje na stvaranju odgovornih i savjesnih građana, koji su svjesni svojih vrijednosti, prava i obavez, i koji su spremni da proširuju svoje obrazovanje i znanje, poboljšavaju svoje sposobnosti i vještine i koji u tom procesu nesebično pomažu drugim osobama.

 • Aktivnostima izgradnje mira i razvoja demokratskog društva doprinijeti poboljšanju kvaliteta života mladih i razvoja društva jednakih mogućnosti.

 • Zalaganje za unapređenje položaja studenata i mladih stručnjaka u društvu i obrazovnom sistemu.

 • Podsticanje i razvijanje povezanosti privrede i sistema obrazovanja, kao i inicijativa od strane mladih.

 • Podsticanje i razvijanje svestrane saradnje u oblasti nauke, obrazovanja, kulture, umjetnosti, sporta i privrede sa zemljama iz okruženja i svijeta, sa ciljem usvajanja novih vještina, znanja i razmjene ideja.

 • Samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama organizujemo: kreativne radionice, edukacije, savjetovanja, kurseve, putovanja za svoje članove, kulturno-umjetničke projekte, naučne i stručne skupove, konferencije, performanse, seminare, humanitarne akcije i vodimo druge akcije u cilju opšteg unapređenja stanja u društvu, položaja mladih i marginalizovanih grupa.

Pomjeramo granice jer okupljamo najbolje, a ne najglasnije!

Ako si zainteresovan/a da budeš dio naše ekipe, izdvoji minut i ispuni prijavu za nove članove –BUDI DIO NAŠE EKIPE