Pravila o zaštiti ličnih podataka

Celokupni dizajn www.centarzaafirmacijuirazvoj.org stranica, tekstova, grafika, izbori i postavke intelektualno su i industrijsko vlasništvo udruženje Centar za afirmaciju i razvoj “2015” (dalje u tekstu C.A.R.), te su zaštićeni odgovarajućim odredbama srpskog i međunarodnog prava o intelektualnom i industrijskom vlasništvu. Sva prava su zadržana. Svaki tekst ili slika koja sadrži simbole TM, SM ili © su registrovani zaštitni znakovi i koriste se na ovoj veb lokaciji pod licencom njihovih vlasnika.

Sastav sadržaja i baza svih podataka koji se nalaze na ovoj veb stranici isključivo pripadaju C.A.R. i zaštićeni su odgovarajućim odredbama srpskog i međunarodnog prava. C.A.R. i njegovi partneri i/ ili davaoci licence izričito zadržavaju sva prava intelektualne i industrijske svojine na bilo koji i sve elemente C.A.R. sadržaja ili drugog materijala prikazanog na vebsajtu C.A.R. Bez obzira na gore navedeno, korisnik se obavezuje da neće stvarati dela izvedena ili zasnovana na osnovu sadržaja C.A.R., da neće kopirati, reprodukovati, ponovo objavljivati, objavljivati, modifikovati, prenositi, prodavati ili iskorištavati na bilo koji način, delimično ili u celosti, materijal ove veb stranice ili bilo kojeg relevantnog softvera, da ga ne dodaje nijednom pretraživaču ili indeksu, da ga ne uokviruje bilo kojom drugom veb stranicom, uključivati kao vezu za direktan pristup sa druge veb lokacije do unutrašnjih informacija, kopirati njegovu lokaciju na drugi server pomoću ogledala ili obećati trećim licima da će im pravo koje im je dodelio C.A.R., bez izričitog pismenog pristanka C.A.R. Pored toga, razvoj i / ili objavljivanje baza podataka koje sadrže glavne delove vebsajta C.A.R. nije dozvoljeno bez izričitog prethodnog pristanka C.A.R.

Korišćenjem veb stranice C.A.R. korisnici bezrezervno prihvataju, slažu se i izjavljuju da će je legalno i pravilno koristiti, naročito, u skladu sa ovde navedenim uslovima. Shodno tome, korisnici se indikativno, nedvosmisleno slažu da neće koristiti C.A.R. za prenošenje ili pristup sadržaju koji krši prava intelektualnih i industrijskih autorskih prava trećih lica ili C.A.R.

Zaštita podataka prilikom plaćanja karticama

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce – AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi – AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka