CENTRO ITALIANO

Pripremna nastava za polaganje CILS-a

Pripremna nastava za polaganje CILS-a

Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS) je međunarodno priznat certifikat o poznavanju italijanskog kao stranog jezika. Potvrdu izdaje Univerzitet za strance u Sijeni, a priznata je, pored Italije, u brojnim državama širom svijeta. CILS je često potreban pri upisu na italijanske univerzitete ili pronalasku posla u Italiji. Nivo koji…

Škole jezika u Italiji

Škole jezika u Italiji

Takozvani „lingvistički turizam” sve je popularniji u svijetu. Nudi Vam mogućnost da, pored uživanja u turističkim atrakcijama, ujedno usavršite jezik na najbolji mogući način, pohađajući specijalizovane kurseve sa najboljim predavačima – izvornim govornicima. Potpuno se okružiti stranim jezikom odlična je prilika i da na spontan način upoznate kulturu i stil…