CENTRO ITALIANO

O centru za italijanski jezik i kulturu „Centro italiano“

O centru za italijanski jezik i kulturu „Centro italiano“

Centar za italijanski jezik i kulturu je nastao kao rezultat projekta „Centro italiano” koji realizuju mladi profesori italijanskog jezika i studenti koji vole italijanski jezik i kulturu. Cilj ovoga projekta je da se na jednom mjestu objedine sve potrebne informacije i resursi koji su potrebni da bi se uspješno naučio italijanski jezik, posjetila Italija, provelo određeno…

Pripremna nastava za polaganje CILS-a

Pripremna nastava za polaganje CILS-a

Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS) je međunarodno priznat certifikat o poznavanju italijanskog kao stranog jezika. Potvrdu izdaje Univerzitet za strance u Sijeni, a priznata je, pored Italije, u brojnim državama širom svijeta. CILS je često potreban pri upisu na italijanske univerzitete ili pronalasku posla u Italiji. Nivo koji…

Škole jezika u Italiji

Škole jezika u Italiji

Takozvani „lingvistički turizam” sve je popularniji u svijetu. Nudi Vam mogućnost da, pored uživanja u turističkim atrakcijama, ujedno usavršite jezik na najbolji mogući način, pohađajući specijalizovane kurseve sa najboljim predavačima – izvornim govornicima. Potpuno se okružiti stranim jezikom odlična je prilika i da na spontan način upoznate kulturu i stil…