Stipendije Univerziteta u Bolonji

Stipendije Univerziteta u Bolonji

Stipendije Univerziteta u Bolonji

Univerzitet u Bolonji daje stipendije međunarodnim studentima čije su kvalifikacije stečene u institucijama van italijanskog obrazovnog sistema, bez obzira na državljanstvo.

Univerzitet u Bolonji dodeljuje stipendije za studije i pune školarine zaslužnim međunarodnim studentima, koji žele da se prijave na studije prvog, pojedinačnog i drugog ciklusa na Univerzitetu u Bolonji za školsku 2021./2022. godinu. Kurs počinje septembra 2021. godine. Postoje dva programa stipendije, za prvi ciklus i za drugi. Za detalje ovih stipendija posjetiti zvaničnu stranicu.
Prijava je otvorena isključivo za kandidate koji:
  • Posjeduju kvalifikacije za prijem na program stepena prvog, pojedinačnog ili drugog ciklusa koje je izdala institucija van italijanskog obrazovnog sistema nakon najmanje dve godine pohađanja. Državljanstvo podnosioca zahteva se ne uzima u obzir;
  • Ispunjavju uslove za prijem za izabrani studijski program ili će ih ispunjavati u vrijeme prijave;
  • Nisu trenutni studenti na Univerzitetu u Bolonji. Važno: Svršeni studenti (2019-20) ne smatraju se studentima. Povlačenje sa studija mora da je završeno pre objavljivanja ovog poziva;
  • Nisu već imali koristi od ovih stipendija;
  • Mlađi od 30 godina.
Prijave se podnose isključivo putem Studenti Online. Treba da posjetite zvaničnu veb stranicu da biste pristupili sistemu prijavljivanja online i dobili detaljne informacije o tome kako se prijaviti za ovu stipendiju.
Roka za prijavu je od 31.marta do 30. aprila 2021. godine, ali rok može da varira u zavisnosti od izabranog programa.
Zvaničnu veb lokaciju za stipendije možete pronaći OVDE.
Izvor: mladiinfo.me; https://mladiinfo.me/prijava-za-studiranje-u-italiji/