Pisanje datuma u engleskom jeziku

Pisanje datuma u engleskom jeziku

Pisanje datuma u engleskom jeziku

Pisanje datuma na engleskom jeziku često predstavlja poteškoću i naprednim poznavaocima ovog jezika. Kako to obično radite može zavisiti od toga da li pišete formalno pismo ili neformalnu belešku; ili da li koristite britanski ili američki format datuma. Kao što vidite iz donjih primera, postoji više načina na koje možete pisati isti datum. Može se zaključiti da što je složeniji stil datuma, to je formalniji.

Format datuma u britanskom engleskom

U britanskom engleskom jeziku, koji se uglavnom koristi u Australiji, mesec se piše posle dana, a potom godina. Na primer, šesti dan u mesecu septembru, u 2020. godini, može biti napisan u celosti (redosledom složenosti):

 • 6 Sept
 • 6 September
 • 6 September 2020
 • 6th September 2020
 • the 6th of September 2020
 • the 6th of September, 2020

Poslednja dva formata datuma su formalnija. “The” I ‘’of” su opcioni, ali ako ih koristite, morate dodati i “the” i “of”. Pogrešno je reći samo ‘’6th of September“ ili ‘’the 6th September“.

Što se tiče godine, zarezi nisu potrebni kada pišete datume na britanskom engleskom, ali možete ako više volite ovaj stil.

Ako želite da dodate ime dana, trebalo bi da ga napišete pre datuma i odvojite zarezom ili pridružite ‘’the’’ ili ‘’of’’.

 • Saturday, 13 April 2019
 • Saturday the 13th of April, 2019

Pisanje datuma brojevima

Ako više volite da pišete datume brojevima, možete koristiti sledeći stil. U britanskom engleskom dan dolazi prvo, zatim mesec, a zatim godina.

 • 6/9/19 ili 6.9.19 ili 6-9-19
 • 06/09/2019 ili 06.09.2019 ili 06-09-2019
 • 6 Sept 2019 ili 6-Sept-19

U numeričkom formatu datumi se najčešće odvajaju je kosa crta (/). Međutim, možete koristiti i crticu (-) ili tačku (.).

Format datuma u američkom engleskom

Ako više volite da pišete datum na američkom engleskom, mesec onda pišete pre dana, a potom godinu. Ako koristimo isti primer kao i pre – šesti dan u mesecu septembru, u 2020. godini – datum u američkom engleskom treba da se napiše kao:

 • Sept 6
 • September 6
 • September 6, 2019
 • Monday, September 6, 2019

Pisanje datuma brojevima

U američkom engleskom, prvo se piše mesec, zatim dan, i na kraju godina:

 • 04/13/19 or 04.13.19 ili 04-13-19
 • 04/13/2019 ili 04.13.2019 ili 04-13-2019
 • 13, 2019

Međunarodni standard za pisanje datuma

U nastojanju da izbegnu nesporazume u komunikaciji između ljudi koji koriste britanski format datuma i onih koji koriste američki format datuma, razvijen je međunarodni standard. Ako Australijanac napiše 3. februar 2019. godine kao ‘03/02/2019’’, a Amerikanac napiše isti datum kao ‘’ 02/03/2019’’, ko je u pravu? Međunarodni standard preporučuje da se datum napiše kao godina, zatim mesec, a zatim dan: GGGG-MM-DD. Dakle, i Australijanac i Amerikanac bi oboje napisali datum kao ‘’2019-02-03’’.

 

Autor: prof. engleskog jezika Magdalena Tešanović