Znate li da kažete koliko je sati na engleskom?

Znate li da kažete koliko je sati na engleskom?

Znate li da kažete koliko je sati na engleskom?

Postoje dva glavna načina na koje možete da kažete koliko je sati na engleskom jeziku:

  1. Prvo recite sate, pa onda minute
    6:25 – It's six twenty-five

9:11 – It's nine eleven

2:34 – It's two thirty-four

  1. Prvo recite minute, pa onda sate
    Za minute od 1 do 30 koristimo predlog PAST posle minuta, a za minute od 31do 59 stavljamo TO posle minuta.
    2:35 – It's twenty-five to three

11:20 – It's twenty past eleven

4:18 – It's eighteen past four

8:51 – It's nine to nine

2:59 – It's one to three

Kada hoćete da kažete petnaest minuta posle ili do određenog sata, koristite frazu A quarter past ili A quarter to uz određeni sat:
A quarter past three   3:15
A quarter past seven   7:15
A quarter  to four   3:45
A quarter to twelve   11:45

O'clock

Koristimo frazu o'clock kada govorimo o punim satima:

10:00 – It's ten o'clock
5:00 – It's five o'clock
1:00 – It's one o'clock

12:00

Za 12 časova postoje četiri fraze u engleskom jeziku:

twelve o'clock
midday
noon
midnight

AM vs. PM

Iako je u srpskom jeziku uobičajeno napisati 18:00 kada hoćemo da kažemo da je šest sati po podne, u engleskom se obično koriste samo brojevi do 12. Na njih se potom dodaje oznaka AM ili PM, da označi da li je u pitanju pre ili po podne. U ovom slučaju na engleskom bi rekli It’s 6 pm.

Izrazi koje možete upotrebiti da pitate za vreme na engleskom:

What time is it?
What is the time?
Could you tell me the time please?

Autor: prof. engleskog jezika Magdalena Tešanović