Znate li da kažete koliko je sati na nemačkom?

Znate li da kažete koliko je sati na nemačkom?

Znate li da kažete koliko je sati na nemačkom?

Kao i u većini jezika postoje 2 načina da kažemo koiko je sati, formalni i neformalni. Formalni način većinom čujemo na radiju ili na televiziji, kada su u pitanju neka službena obaveštenja ili kada želimo da budemo veoma precizni. Neformalni način koristimo u svakodnevnom govoru, kada se dogovaramo sa prijateljima, pričamo priču ili odgovaramo na pitanje slučajnog prolaznika “Izvinite, koliko je sati?”

Formalni način:

9:45 – Es is neun Uhr und fünfundvirezig Minuten. (Devet je časova i četrdeset pet minuta.)

12:00 – Es ist zwölf Uhr./Es ist zwölf Uhr mittags. (Dvanaest je časova./Dvanaes je časova popodne.)

Kada je podne, nemci će često reći samo “Mittag” iako ova reč označava vremenski period oko 12:00 a ne tačno podne.

Neformalni način:

9:45 – Viertel vor neun.

9:15 – Viertel nach neun..

9:20 – Zwnzig nach neun.

9:40 – Zvanzig vor neun.

Posldenja dva primera (9:20 i 9:40) mogu da se kažu i na drugačiji način iako su gore nevedeni češće u upotebi:

9:20 – Zehn vor halb zehn. (Direktan prevod bi bio “deset do pola deset”)

9:40 – Zehn nach halb zehn. (Direktan prevod bi bio “deset posle pola deset”

 

Ova forma se češće koristi kada je vreme 9:35 – Fünf nach halb zehn. (Pet posle pola 10.)

Kao što ste mogli da vidite iz prethodnih primera “Pola 10” ili 9:30 se kaže “Halb zehn”.

.Nemačka ima dosta jezičkih razlika, pa tako i u vremenskim odrednicama:

Na zapadu nemačke, u Bavarskoj, Švajcarskoj i Lihtenštajnu 17:15 se kaže “Viertel nach fünf” dok se na istoku kaže “Viertel sechs” (Četvrt 6). Dok se 17:45 na zapadu nemačke kaže “Viertel vor sechs”, na istoku i u Austriji je u upotrebi “Dreivirtel sechs” (Tri četvrt šest).

 

Predlozi

Glavni predlog za vreme je UM.

Kada se dogovarate za tračno vreme ili želite da ispričate priču koristite predlog UM (u prevodu na naš jezik je U).

Der film begint UM 6 Uhr. – Film počinje u 6 sati.

Ich war am Montag UM 11 uhr im Reataurant. – Bio sam u ponedeljak u 11 sati u restoranu.

.Glavni predlozi za vremenski period su “von … bis” (od … do)

Der Film dauert von 6 bis halb 8. – Film traje od 6 do pola 8.

Die Sitzung ist von 10 Uhr bis Viertel vor 1. – Sastanak je od 10 sati do 15 do 1.