AKTUELNO

Odjel za vize Njemačke ambasade u Sarajevu počeo sa radom

Odjel za vize Njemačke ambasade u Sarajevu počeo sa radom

Odjel za vize postepeno počinje da ponovo radi sa strankama. Podnošenje zahtjeva je najprije moguće za sljedeće kategorije: spajanje porodice; stručni kadar i visokokvalifikovani kadar čije je upošljavanje nužno u ekonomskom pogledu i čiji se posao ne može prolongirati ili obavljati u inostranstvu; studenti čiji se studij ne može u potpunosti realizirati…

Konkurs za izbor omladinskih delegata Srbije u Ujedinjenim nacijama

Konkurs za izbor omladinskih delegata Srbije u Ujedinjenim nacijama

Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije od 2017. godine organizuje projekat „Omladinski delegati Srbije u Ujedinjenim nacijama“, koji obuhvata izbor dva omladinska delegata u Ujedinjenim nacijama i njihov aktivan rad tokom mandata od jedne godine. Uz podršku Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije uspostavljen je institucionalni okvir…

Lek za Covid-19 odobren od Evropske agencije za lekove EMA

Lek za Covid-19 odobren od Evropske agencije za lekove EMA

Evropska agencija za lekove (EMA) dala je zeleno svetlo za upotrebu antivirusnog leka remdesivir. Remdesivir je prvi lek koji je prošao rigorozna testiranja od strane Evropske agencije za lekove (EMA) Lek sprečava replikaciju virusa  SARS-CoV-2, tako što deluje kao inhibitor virusne RNK polimeraze. Lek se preporučuje osobama starijim od 12…