Dadilje i vrtići, iskustva roditelja u Beogradu

Dadilje i vrtići, iskustva roditelja u Beogradu

Dadilje i vrtići, iskustva roditelja u Beogradu

U savremenom društvu, usluge dadilja i vrtića postale su nezamenljiv deo svakodnevice brojnih porodica. Razumemo da svaka porodica ima jedinstvene potrebe i prioritete kada je reč o brizi o najmlađima.

Sprovodimo onlajn istraživanje koje ima za cilj identifikovanje stavova i potreba roditelja kada su u pitanju dadilje i vrtići, na teritoriji grda Beograda. Istraživanje je anonimno, a kroz ovu anketu, želimo da steknemo dublji uvid u vaša iskustva, zadovoljstvo i eventualne poteškoće sa kojima ste se suočavali prilikom korišćenja usluga dadilja i vrtića. Cilj nam je da identifikujemo kako bi se ove usluge mogle poboljšati da bi što bolje odgovarale potrebama i očekivanjima modernih porodica.

Rezultati istraživanja će se koristiti kao jedna od osnova za planiranje i izradu projekata koji imaju za cilj unapređenje  usluga vezanih za dadilje i vrtiće za decu predškolskog uzrasta na teritoriji Beograda.

Izdvojite 1 minut i pružite svoj doprinos tako što ćete ispuniti  anketu  OVDE

Zahvaljujemo vam što ste deo ovog važnog koraka ka unapređenju kvaliteta čuvanja naše dece.  Hvala na saradnji!