Prijavite se za stipendiju univerziteta Strathclyde

Prijavite se za stipendiju univerziteta Strathclyde

Prijavite se za stipendiju univerziteta Strathclyde

Magistarska stipendija univerziteta Strathclide za prirodne nauke nudi master studije iz oblasti kurseva koje nudi univerzitet.

Ovu stipendiju obezbjeđuje univerzitet Strathclyde. Vrijednost ove stipendije je djelimično finansiranje 3.000 – 5.000 funti školarine. Stipendija je otvorena za studente iz svih država.

Uslovi koje kandidat mora da ispuni:
-Mora biti međunarodni student koji plaća honorare i koji ima ponudu za prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom.
-Mora se samofinansirati. Studenti koji dobiju punu stipendiju, na primjer od vladine kancelarije ili ambasade, neće ispunjavati uslove.
-Od primalaca stipendije će se očekivati da se angažuju u aktivnostima studentskh ambasadora tokom svog studija, kao što je podrška aktivnostima i događajima za regrutovanje studenata.
-Nagrade su dostupne samo za studente iz kampusa, magistarske studije na internetu ne ispunjavaju uslove.
-Uspješni kandidati biće izabrani na osnovu njihovog akademskog uspjeha (trenutnog i/ili prethodno stečenog), bilo kog relevantnog vannastavnog ili prsefoionalnog iskustva zajedno sa njihovim obrascem za prijavu za stipendiju.

NAČIN PRIJAVE:
Za prijavu posjetite link.

Rok za prijavu je 31.jul 2021. godine.

Više detalja možete pronaći OVDE.

Izvor: mladiinfo; https://mladiinfo.me/prijavte-se-stipendiju-univerzitet-strathclyde-fakulteta-prirodnih-nauka/