Pisanje datuma u nemačkom jeziku

Pisanje datuma u nemačkom jeziku

Pisanje datuma u nemačkom jeziku

U nemačkom jeziku postoje različite varijante pisanja datuma. Kako u nemačkom postoje pravila za skoro sve, pa tako imamo i normu DIN 5008. Ova norma se oslanja na ISO 8601 normu i sa poslednjim doradama učvršćuje međunsrodnu formu pisanja datuma a to je Godina-Mesec-Dan (2021-02-03). Naravno prihvatljive su i još neke varijante pisanja datuma, u nastavku teksta saznajte i koje.

 1. 2021-02-03: Ovu formu smo već spomenuli i ona glasi Godina-Mesec-Dan
 2. 03.02.2021: I ova forma je prihvatljiva i glasi Dan-Mesec-Godina, kombinacija jednocifrenih brojeva sa nulom ispred i skraćenica poput Jan./Feb. nije dozvoljeno (forma 03.Feb.2021 nije tačna), zapamtite ova forma se uvijek piše bez razmaka.
 3. 3.4.2021: Još jedna prihvatljiva forma koja glasi Dan-Mesec-Godina, ova forma se takođe piše bez razmaka
 4. 3. Februar 2021: Ova forma se koristi najviše u pisanim tekstovima i glasi Dan-Mesec (puni naziv)-Godina, i zapamtite da između dana i meseca uvek ide razmak.
 5. 3. Feb. 2021: Skraćeno pisanje meseca je takođe jedna od opcija, forma je i dalje Dan-Mesec-Godina

Zapamtite, u nemačkom jeziku iza godine nikada ne ide tačka.

Povezivanje dana i datuma

Naravno da ponekad želite da naglasite dan u sedmici kada pada određeni datum, a to možete uraditi na sledeće načine:

 • „am Dienstag, 3. Februar(,) …“,
 • „am Dienstag, dem 3. Februar(,) …“,
 • „am Dienstag, den 3. Februar(,) …“,
 • „vom Dienstag, 3. Februar(,) …“,
 • „vom Dienstag, dem 3. Februar(,) …“,
 • „vom Dienstag, den 3. Februar(,) …“,
 • „bis zum Dienstag, 3. Februar(,) …“,
 • „bis zum Dienstag, dem 3. Februar(,) …“,
 • „bis zum Dienstag, den 3. Februar(,) …“.

Sve gore navedene mogućnosti su prihvatljive, iako je “Dienstag” u dativu ispred datuma može da se nađe i forma “den” koja je u akuzativu.

Kod formi bez “am”, “vom” i “bis zum” ispred datuma ne može da se nađe dativska forma “dem”.

 • „Dienstag, 3. April(,) …“,
 • „Dienstag, den 3. April(,) …“,
 • „bis Dienstag, 3. April(,) …“,
 • „bis Dienstag, den 3. April(,) …“.

U svim ovim slučajevima između dana i datuma mora stajati zarez, a nakon datuma je zarez faultativan.

Vremenski periodi

Kada govorimo o vremenskim periodima na pismima, u poslovnim ponudama, na akcijama ili obaveštenima postoji više opcija, a to su:

 • „vom 3. April bis zum 15. April …“,
 • „vom Dienstag, 3. April(,) bis zum Sonntag, 15. April(,) …“,
 • „vom Dienstag, dem 3. April(,) bis zum Sonntag, dem 15. April(,) …“,
 • „vom Dienstag, den 3. April(,) bis zum Sonntag, den 15. April(,) …“,
 • „von Dienstag, 3. April(,) bis Sonntag, 15. April(,) …“,
 • „von Dienstag, den 3. April(,) bis Sonntag, den 15. April(,) …“,
 • „zwischen 3. April und 15. April …“,
 • „zwischen Dienstag, 3. April(,) und Sonntag, 15. April(,) …“,
 • „zwischen Dienstag, dem 3. April(,) und Sonntag, dem 15. April(,) …“,
 • „zwischen Dienstag, den 3. April(,) und Sonntag, den 15. April(,) …“,
 • „3. April – 15. April …“,
 • „Dienstag, 3. April – Sonntag, 15. April …“.

Pazite da nikada ne mešate “vom…bis zum”/”von…bis” sa forom “zwischen…und”

Kada koristite “von” ili “vom” na početku datuma “bis” je obavezno i ne može se zameniti crticom (-)

Kada pak koristite crticu to treba da bude kratka “-” crtica