Naučite kako da opišete nekoga na španskom jeziku?

Naučite kako da opišete nekoga na španskom jeziku?

Naučite kako da opišete nekoga na španskom jeziku?

Kako opisuješ svoju ličnost? Kakav si? –  su dva osnovna pitanja koja ljudi najčešće postavljaju kako bi saznali nešto više o vama, kojim god jezikom da govorite. U španskom jeziku postoji mnogo prideva pomoću kojih možete dati informacije kako o sebi, tako i o drugima, a u nastavku ćemo vam dati i primere opisa, kao i pitanja koja vam mogu koristiti u ovakvoj vrsti komunikacije.

Glavni glagol koji se koristi u opisivanju ličnosti, i karakternih osobina je glagol SER (biti).

Vokabular koji se koristi pri opisivanju ličnosti

Pre svega, reči koje se u španskom jeziku koriste za opisivanje ličnosti zapravo su pridevi, pa se samim tim u rečenicama sa ovom vrstom reči moraju slediti pravila slaganja imenica i prideva u rodu i broju (obratiti pažnju da li je osoba o kojoj se priča muškog ili ženskog roda, kao i da li se radi o jednoj ili više osoba). Mnogi od prideva koji se koriste u španskom su jako slični pridevima na engleskom jeziku, pa vam to može biti olakšavajuća okolnost prilikom učenja ovih reči.

Pitanja i osnovni izrazi za opisivanje ličnosti

Kao što smo ranije spomenuli, osnovna konstrukcija rečenice kojom želimo opisati osobu/osobe se sastoji od odgovarajućeg oblika glagola SER + prideva na španskom (adjetivo). Kada se radi o pitanjima koja postavljate kada se raspitujete o osobinama neke osobe, njih možete postaviti na više načina, u zavisnosti od toga koji deo ličnosti osobe vas više interesuje. Neki od osnovnih pitanja su: ¿Cómo eres? (Kakav si?) ¿Cómo es tu personalidad? (Kakva je tvoja ličnost?) ¿Qué tipo de persona eres? (Koji si tip osobe?).

 

U nastavku vam navodimo primer razgovora o opisu ličnosti i karakternih osobina.

Cintia: ¿Cómo eres?

Roger: ¿Cómo soy?¿Te refieres a mi apariencia física o a mi personalidad?

Cintia: A tu personalidad.

Roger: Vaya, creo que soy reservado y sereno la mayoría del tiempo. Soy sociable e inteligente también. ¿Qué opinas tú?

Cintia: Pues sí, me parece que eres una persona ambiciosa y amistosa también, aunque algunas veces eres pesimista.

U navedenom primeru se može videti upotreba glagola SER i njegovi oblici koji su korišćeni (šp. soy/eres), kao i pridevi koji se slažu u rodu i broju sa licem o kome se govori (šp. reservado/sereno/sociable/inteligente).

Ukoliko niste sigurni koje je pravilo o slaganju prideva i imenica u španskom jeziku, više informacija o tome možete potražiti u našim ranijim člancima.

Da li biste sada vi mogli odgovoriti na pitanje na španskom – ¿Cómo eres tú? 😊

Autor teksta: prof. španskog jezika, Marija Jevtić