Realizuj svoju ideju

QUEDAR i QUEDARSE – slični glagoli sa različitim značenjima

QUEDAR i QUEDARSE – slični glagoli sa različitim značenjima

Nešto tako jednostavno kao što je učenje značenja stranih reči, ponekad može biti veoma komplikovano. Postoje reči koje u različim situacijama i kontekstima mogu dobiti potpuno novo značenje što često može izazvati zabune prilikom korišćenja i razumevanja nekog jezika. Ova pojava polisemije, tj. višeznačnosti jedne reči je u španskom jeziku…