Kako je počela upotreba plakata ?

Kako je počela upotreba plakata ?

Kako je počela upotreba plakata ?

Po definiciji plakat je pisana, crtana ili grafički umnožena obavest nalepljena ili izvešena na javnim mestima. Na plakatima se nalaze poruke koje se javno ističu kako bi ih svi vidjeli.

Plakatima se uglavnom skreće pažnja prolaznicima na neki proizvod, događaj ili uslugu koja se u tom trenu reklamira. Plakati se ističu na veoma prometnim mestima, kako bi ih videlo što više prolaznika i na taj način, plakati su prvi primeri trgovačkog oglašavanja.

Plakati su nađeni čak i u nekim staroegipatskim ruševinama. Naravno, bili su izrađeni u obliku slika rađenih na zidu, ali im je namena bila ista, a to je da što veći broj ljudi vidi reklamu!

U starom Rimu, kada se u Koloseumu, čuvenom amfiteatru, trebala održati neka priredba, širom grada lepljeni su plakati o tom događaju. Kada se u 15. veku počela primenjivati štampana tehnika, tako je postalo neusporedivo lakše umnožavati objave ili oglase u mnogo primeraka. Neki  od tih oglasa su deljeni rukom – i to su bili leci – a drugi su se lepili po zidovima ili ogradama danas poznati kao plakati.

Savremeni plakat, kakav danas poznajemo, stvoren je pronalaskom litografije davne 1796. godine. Time je, naime, stvorena mogućnost dodavanja boja i slika štampanom slogu.

Praksa da umetnici i primenjeni grafičari oblikuju plakat započela je međutim tek 1860-ih godina kada je u Parizu Žil Šere počeo da koristi litograiju u oblikovanju plakata i pravio dekorativne reklamne plakate na primer za operete u velikim tiražima. Od 1866. proizvodio je otiske u tri boje. Naročito se slikar i grafičar Anri de Tuluz-Lotrek isticao u vremenu koje je usledilo kreacijama koje je stvarao za tačke u Mulen ružu kao i za pojedinačne izvođače i igračice.

Danas se sve češće susreću plakati kojima se reklamiraju pojedini proizvodi pored autoputeva ili širokih gradskih bulevara. Budući da se pored plakata prolazi brzo i užurbano, i s obzirom da ljudi nemaju vremena čitati ih, tekst i raspored na plakatu moraju udovoljiti određenim osnovnim pravilima.

Poruka s plakata prolaznicima mora biti takva da se može pročitati u jednom trenutku, tj. na prvi pogled. Drugim rečima, mora imati samo nekoliko reči, dve ili tri boje i vrlo jednostavan nacrt ili dizajn odnosno sliku!

Preuzeto sa: zanimljivostidana.com