Platforma Pitajte doktora

Platforma Pitajte doktora

Platforma Pitajte doktora

Pitajte doktora je platforma koja pruža mogućnost da se besplatno savjetujete sa doktorom ili stomatologom iz udobnosti doma. Zahvaljujući predanom i konstantnom radu portal je postao vodeći portal ovakve vrste ne samo u BiH već i na Balkanu.

Portal funkcioniše u okviru Centra za javno zdravlje i biomedicinska istraživanja, kao jedan od glavnih alata za promociju i očuvanje zdravlja.

Pred portalom su novi izazovi i ciljevi, tako da će ubrzo doživjeti proširenje polja djelatnosti u cilju postizanja što boljih rezultata na polju promocije zdravog načina života i očuvanja zdravlja.

Na ovom linku izgleda možete pogledati kako izgleda naša platforma 🙂 Pitajte doktora