Promocija Centra za javno zdravlje i biomedicinska istraživanja

Promocija Centra za javno zdravlje i biomedicinska istraživanja

Promocija Centra za javno zdravlje i biomedicinska istraživanja

Osnovni zadatak Centra za javno zdravlje i biomedicinska istraživanja je promocija naučno – istraživačkog rada i afirmacija mladih stručnjaka iz oblasti medicine, stomatologije i farmacije koje povezuje zajednički cilj, a to je sticanje novih znanja i vještina te unapređenje naučnog rada.

Pozivamo studente svih odsjeka Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci na promociju Centra, koja će se održati u sali dekanata (2. sprat nova lokacija) Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci u utorak 29.12.2015. godine sa početkom u 17 časova.

Studenti će imati priliku da se upoznaju sa principima rada Centra i mogućnostima koje im se pružaju kroz aktivan anganžman u okviru Centra.

Neke od mogućnosti koje se pružaju studentima su:

  • usavršavanje stranog jezika,
  • upoznavanje i saradnja sa kolegama iz regije i svijeta,
  • edukacija o naučno – istraživačkom radu,
  • podrška prilikom izrade naučno – istraživačkog rada,
  • učešće na studentskim kongresima i stručnim skupovima u zemlji, regiji i inostranstvu
  • organizovanje radionica, seminara i stručnih skupova
  • učešće u realizaciji projekata iz oblasti javnog zdravlja

Vidimo se u dekanatu u utorak 29.12.2015. godine sa početkom u 17 časova. 🙂