O Centru za javno zdravlje i biomedicinska istraživanja

O Centru za javno zdravlje i biomedicinska istraživanja

O Centru za javno zdravlje i biomedicinska istraživanja

Osnovni zadatak našeg Centra je promocija naučnog rada i afirmacija mladih stručnjaka iz oblasti medicine, stomatologije i farmacije. Stručnjaka koji su povezani zajedničkim ciljem, a to je sticanje novih znanja i vještina.

U našem Centru studenti Medicinskog fakulteta, mladi doktori medicine i stomatologije kao i farmaceuti imaju priliku da steknu i usavrše različite vještine, da se upoznaju sa najnovijim trendovima u nauci i da ostvare kontakt sa mladim kolegama iz cijelog svijeta sa ciljem što lakšeg i bržeg transfera znanja. Naučno-istraživački rad među mladim stručnjacima je osnova razvoja i napretka našeg zdravstva i društva uopšte.

Kada je sektor javnog zdravlja u pitanju naš Centar se bavi pitanjima koja su od važnosti za promociju zdravog načina života za svakog čovjeka.

U tom svjetlu organizujemo radionice, kurseve, seminare i stručne skupove.