Kako komunicirati sa različitim temperamentima

Kako komunicirati sa različitim temperamentima

Kako komunicirati sa različitim temperamentima

Bilo da postoji neko ko izaziva vaše interesovanje ili osoba sa kojom ste u sukobu, razgovor je ključan u vašoj vezi. Prepoznajte smernice ponašanja i pristupite im u skladu sa tim.

Reči su važne. Ostavljaju tragove, stvaraju utiske. Da bismo lakše protumačili njihovo značenje, dobro je znati kako se one razlikuju prema načinu komunikacije koji proizilazi iz temperamenta osobe. Odnosi se na emocionalne karakteristike i tendencije koje čine osnovu individualnih razlika u ponašanju. Ove karakteristike često proizilaze iz bioloških faktora i genetike.
Iako postoji nekoliko različitih teorija temperamenta, često se koristi koncept „četiri temperamenta“ koji potiče iz antičke grčke medicine i filozofije. Svaki od osnovnih tipova temperamenta povezan je sa određenim emocionalnim karakteristikama.

Sangvinički temperament

Povezuje se sa optimističnim ljudima koji lako komuniciraju sa drugima i brzo se prilagođavaju promenama. Emotivno, u teškim trenucima traže podršku prijatelja, skloni su da izbegavaju sukobe i da se suočavaju sa problemima, pa izbegavaju ozbiljne razgovore.
Važno je podržati njihov entuzijazam i delovati u skladu sa tim. Njihove ideje i inicijative zahtevaju podršku i priznanje. Oni su motivisani razvojem sopstvenih interesovanja, pa im treba omogućiti kontinuiranu raznovrsnost tema i sadržaja.

Kolerični temperament

Energija, ambicija i odlučnost su karakteristike ovog temperamenta. Ljudi kod kojih je to posebno izraženo su lideri u svojim društvenim i poslovnim krugovima jer im ne nedostaje samopouzdanja i veoma se brzo prilagođavaju situaciji i ne plaše se da deluju.
U komunikaciji sa njima treba delovati jasno i direktno. Ali njihova ambicija zahteva prilagođavanje drugih. Izuzetno je važno podsticati i prihvatiti njihovu nezavisnost i potrebu za kontrolom. Oni zahtevaju izazov i treba im ga dati.

Melanholični temperament

Ova vrsta temperamenta uključuje ljude koji su skloniji ozbiljnosti, analitičnosti i dubokom razmišljanju. Melanholični ljudi mogu biti osetljivi, perfekcionistički i introspektivni. Osim toga, često im je teško da izraze svoja osećanja, a izuzetno su osetljivi na kritiku, pa dobro razmislite kako da im pristupite u takvim trenucima.

Dajte im dovoljno vremena za analizu i planiranje i pokažite strpljenje u situacijama u kojima izražavaju perfekcionizam. Potrebno im je jasno postavljanje ciljeva i očekivanja kako bi znali na šta da se fokusiraju i kako da priđu drugima.

Flegmatični temperament

Reč je o ljudima koji su opušteni i stabilni u kriznim situacijama, koji se lako prilagođavaju svakoj situaciji jer su emocionalno uravnoteženi i veoma tolerantni. S druge strane, ostavljaju utisak nezainteresovanosti, pasivnosti. U pojedinim trenucima nedostaje im energije i inicijative.

Njima su potrebni odnosi koji su, baš kao i oni, opušteni. Nemojte ih forsirati i pustite da se dinamika odnosa odvija prirodno. Njihovu stabilnost treba ceniti i dati im vremena pre donošenja odluka. Oni mogu biti korisni za čitavo okruženje kome ovi ljudi pripadaju.

Svako pripada jednoj od ovih osnovnih grupa, ali u isto vreme svako deluje individualno. Bez obzira na određene smernice, mi se rukovodimo sopstvenim rasuđivanjem i često se neke misli izgube u prevodu. Stoga svakom razgovoru pristupajte sa razumevanjem potreba drugih. Tek tada ćete moći da izvučete najbolje iz njega i produbite svoje odnose.

Preuzeto sa: SENSA