Istraživanje o stavovima i kvalitetu života u Banjoj Luci

Istraživanje o stavovima i kvalitetu života u Banjoj Luci

Istraživanje o stavovima i kvalitetu života u Banjoj Luci

Realizujemo onlajn istraživanje koje ima za cilj identifikovanje stavova i potreba stanovnika našeg grada. 

Rezultati istraživanja će se koristiti kao jedna od osnova za planiranje i izradu projekata koji imaju za cilj rješavanje nekih od problema sa kojima se naši sugrađani suočavaju.

Istraživanje je anonimno, a za ispunjavanje ankete potreban je 1 minut. Pruži svoj doprinos unapređenu života u našem gradu tako što ćeš ispuniti  anketu klikom na dugme OVDJE

Hvala Vam mnogo, za pruženi doprinos unapređenu života u našem gradu. 🙂