Panteon u Rimu – hram svih bogova

Panteon u Rimu – hram svih bogova

Panteon u Rimu – hram svih bogova

Panteon u Rimu je najbolje očuvan spomenik antičkog Rima. Sagrađen je oko 126. godine naše ere, tokom vladavine cara Hadrijana. Poznat  je i kao Hram svih bogova, bogova prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Panteon (od “Pan Teon”, na grčkom “svi bogovi”) je sagrađen na temeljima hrama koji je prvobitno sagradio Markus Agripa u 1. veku pre naše ere, nakon što je bio oštećen u velikim požarima 80. i 110. godine naše ere. Hram ima kružnu strukturu i trem čiji krov drži 16 korintskih stubova.

Kupola, jedna od navećih na svetu

Rimski Panteon je najpoznatiji po velelepnoj kupoli istovetne visine i prečnika – 43,30 m, izgrađenoj iz jednog jedinog bloka kamena. Osim što je bio prva građevina sa kupolom u antičkom Rimu, Panteon je dugo bio zdanje sa najvećom kupolom na svetu. I dalje je najveća kupola na svetu od nearmiranog betona. Prema podacima sajta Travel 365, na listi najvećih kupola na svetu Panteon zauzima 12. mesto, dok je kupola hale 1 Beogradskog sajma na 7. mestu.

Na vrhu kupole nalazi otvor prečnika od 9 metara i razlozi za njegovo postojanje su višestruki: kupola bi se srušila zbog prevelike težine; omogućavao je “komunikaciju” sa božanstvima i astronomska osmatranja. Unutrašnjost kupole ispunjena je takozvanom “kasetnom” dekoracijom u obliku kvadratnih udubljenja, dok se u donjem delu nalaze niše u kojima su nekada bila postavljene statue bogova.

Nakoj pojave i prihvatanja hrišćanstva, Panteon je jedno vreme služio kao bogomolja, a onda kao grobnica istaknutih Rimljana. U njemu je (sa leve strane od ulaza) sahranjen italijanski renesansni majstor slikarstva, Rafael, a kasnije i nekoliko italijanskih kraljeva.

Pokušajte da posetite Panteon dok pada kiša: bićete svedok neobičnog fenomena, effetto camino, kada vazdušne struje u kupoli razbijaju kapljice kiše, pri čemu deluje kao da u unutrašnjosti Panteona ne pada kiša ili pada mnogo slabije u odnosu na spoljašnjost. Efekat je dodatno pojačan činjenicom da na podu, ispod otvora na kupoli, postoje 22 neprimetna otvora koja vrše drenažu vode sa poda crkve.

Izvor: vodickrozrim.info