Stipendije Vlade Republike Slovenije za akademsku 2022/2023.

Stipendije Vlade Republike Slovenije za akademsku 2022/2023.

Stipendije Vlade Republike Slovenije za akademsku 2022/2023.

U saradnji sa Ambasadom Republike Srbije u Ljubljani, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obaveštava zainteresovane da je Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovenije u saradnji sa Centrom Republike Slovenije za mobilnost i programe obrazovanja i obuke (CMEPIUS) raspisalo konkurs za dodelu stipendija za akademsku 2022/2023. godinu.

U pitanju su stipendije po osnovu važećih bilateralnih sporazuma.

U pitanju su stipendije:

  • u trajanju do 18 meseci, i to za kratkoročni studijski boravak ili istraživačku posetu doktoranata

Broj stipendija za studente iz Srbije: 18.

Broj stipendija za studente iz Bosne i Hecegovine: 18.

Prijava

Prijavljivanje se vrši slanjem celokupne dokumentacije (uključujući i prijavni formular i pismo prihvatanja) do 15.08.2022.godine na sledeću adresu:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

Nemanjina 22-26, Sektor za visoko obrazovanje, krilo C, 6. sprat, kancelarija br. 24

Sa naznakom: Za konkurs „Stipendije Vlade Republike Slovenije za akademsku 2022/2023. godinu“

Dodatne informacije

Izvor: link.