Znaš li koje su prednosti Erasmus+ programa razmjene?

Znaš li koje su prednosti Erasmus+ programa razmjene?

Znaš li koje su prednosti Erasmus+ programa razmjene?

Pokazalo se da ovaj način studiranja ima pozitivan efekat na kasnije izglede za zaposlenje.

Sve popularnije razmjene studenata postaju sve češće sastavni dio studija. Studentima su na raspolaganju različite mogućnosti i različiti programi razmjena, ali sigurno je najpoznatiji Erasmus+, koji omogućava da se dio studija obavi u drugoj zemlji. Dakle, studiranje u različitim zemljama i na različitim univerzitetima je centralni dio programa Erasmus+, a pokazalo se da ovaj način studiranja ima pozitivan efekat na kasnije izglede za zaposlenje. To je takođe prilika da unaprijediš jezičke vještine, stekneš samopouzdanje i nezavisnost i uroniš u novu kulturu.

Erasmus+ program je odlična prilika da doživiš nova iskustva. Možda se osjećaš nelagodno i ne možeš da odlučiš da li da se prijaviš za Erasmus+, ali to je potpuno normalno. Najteži dio je odluka, i zato smo pripremili pregled prednosti koje ti studiranje u Erasmus+ programu može donijeti.

Prednosti Erasmus+ programa razmjene

Program Erasmus+ ti omogućava:

  • da poboljšaš svoje mogućnosti zaposlenja,
  • da povećaš samopouzdanje i izgradiš samoinicijativu,
  • da poboljšaš svoje kompetencije u učenju, kao i sve vještine, posebno jezičke,
  • da povećaš multikulturnu svijest,
  • da postaneš društveno aktivniji/a,
  • da bolje upoznaš programe i projekte EU i drugih država,
  • da pojačaš motivaciju za dalje obrazovanje.

Proširenje mogućnosti za zaposlenje je jedan od glavnih razloga i jedna od najznačajnijih prednosti Erasmus+ programa razmjene. Dokazano je da program razmjene poboljšava tvoj CV i pomaže da se istakneš na tržištu rada. Oko 64% ​​poslodavaca smatra da je međunarodno iskustvo značajno za zapošljavanje. Dodatno, program razmjene će ti obezbijediti razvoj veština kao što su preuzimanje inicijative i proaktivnost, koje su ključne za mnoge poslove.

Učešće u ovakvom programu, pored formalnog obrazovanja donosi ti i brojne druge benefite, kao što su putovanje, učenje novog jezika, stvaranje novih poznanstava, prijateljstava i konekcija, ali i bolje upoznavanje sebe. Situacije u kojima ćeš se možda naći ili čak kursevi koje ćeš pohađati u inostranstvu mogu da ti daju ideje o tome šta bi zaista želio/la da radiš u svom životu. Možda će ti razmjena pružiti poslovne ideje kojima ćeš se baviti u budućnosti – otprilike 1 od 10 Erasmus pripravnika je osnovalo svoju kompaniju, a 3 od 4 planira da to uskoro uradi!

Uslovi učešća u Erasmus+ programu razmjene

Za upis u program razmjene Erasmus+ u studijske svrhe, potrebno je da u trenutku razmjene imaš status studenta, i da budeš upisan/a  najmanje na 2. godinu osnovnih studija. Potrebno je da se prijaviš već na 1. godini studija ako želiš da 2. godinu provedeš na razmjeni.

Studenti mogu ići na razmjenu na jedan od fakulteta u drugoj zemlji, sa kojim njegov matični fakultet ima potpisan bilateralni dogovor o razmjenama.

Period studiranja u inostranstvu može trajati najmanje 2 mjeseca (ili 1 akademski rok ili trimestar) i najviše 12 meseci. Studenti takođe mogu da kombinuju online (virtuelne) studije sa fizičkim prisustvom.

Erasmus+ takođe nudi mogućnost kombinovanja studiranja u inostranstvu sa stažom. Razmjena je dostupna na nivoima Bachelor, Master i doktorskih studija.

Značajno je pomenuti i da studenti koji su upisani u program Erasmus+, mogu da dobiju finansijsku pomoć kako bi pokrili troškove života. U akademskoj godini 2017/18. minimalna mjesečna pomoć iznosila je 350€ za države sa najnižim i 450€ za države s najvišim troškovima života. Visina finansijske pomoći zavisi od matičnog fakulteta i države razmjene i važi samo za vrijeme trajanja redovnih studija po akademskom kalendaru partnerskog fakulteta.

Izvor: link.