5 fraza u engleskom jeziku koje trebate znati

5 fraza u engleskom jeziku koje trebate znati

5 fraza u engleskom jeziku koje trebate znati

Svi se mi svakodnevno susrećemo sa različitim izazovima, pa je bitno kako gledamo na te podvige. Danas ćemo pričati o izrazima koje možete koristiti kada razgovarate o situacijama kada ste pokušali da uradite ili ostvarite nešto novo i uspeli ste…Ili niste. Kao na primer kada sebi postavimo izazov poput redovnog vežbanja, pisanja knjige ili možda ustajanja rano ujutru.

U engleskom postoje fraze i izrazi koje možete primenjivati u ovim situacijama kao što su:

Make an effort – uložiti trud, potruditi se

If you want to do something difficult like that, you need to make an effort. (Ako želiš da uradiš nešto tako teško, moraš da se potrudiš.)

Keep to = keep it up – nastaviti, ne odustati

If you decide to do something new, for example to get up at dawn every day and see the sun rise, maybe you wouldn’t want to keep it up for your whole life, but it might be fun to do it for just 30 days. (Ako odlučiš da započneš nešto novo, na primer da ustaješ u zoru svakog dana da bi gledao izlazak sunca, možda nećeš hteti da nastaviš to da radiš celog svog života, ali možda bi bilo zabavno raditi to svega 30 dana.)

Manage to = work out – uspeti, biti uspešan u nečemu

So, if you manage to do something new for a month, you’ll probably keep to it. (Dakle, ako budete uspeli da radite nešto novo mesec dana, verovatno ćete se toga držati, tj. nastavićete to da radite.)

You know what, if this doesn’t work out, it doesn’t matter too much, at least I tried. (Znaš šta, ako ovo ne uspe, nije ni bitno, bar sam pokušala.)

Give up – odustati

I can’t give up now, I only have one more chapter to write and the book will be done! (Ne mogu sada da odustanem, ostalo mi je još jedno poglavlje da napišem I knjiga će biti gotova!)

Try out = have a go at – probati, isprobati

Doing 30-day challenge is not just about giving up bad habits. The idea is really that you try out something new. (Raditi 30-dana izazov nije samo o odustajanju od loših navika. Zapravo je ideja da probate nešto novo.)
Now that you have so much free time again, you can have a go at something you’ve always wanted to do, like paint a picture. (Sada kada ponovo imaš dosta slobodnog vremena možeš da probaš nešto što si oduvek želela da radiš, kao što je slikanje.)

Izazov kod učenja jezika, a ujedno I lepota ovog poduhvata, je to što je to proces I uvek se može nadograđivati znanje. Američka novinarka Flora Lewis je napisala: „Učenje drugog jezika nije samo učenje različitih reči za iste stvari, nego i učenje drugog načina razmišljanja o stvarima.“
Usavršavanje jezika zahteva trud, ali ukoliko istrajete u ovom izazovu sigurno nećete zažaliti, so keep it up!