Uspješno realizovana metodička praksa za studente Filološkog fakulteta u Banjaluci i Beogradu

Uspješno realizovana metodička praksa za studente Filološkog fakulteta u Banjaluci i Beogradu

Uspješno realizovana metodička praksa za studente Filološkog fakulteta u Banjaluci i Beogradu

U okviru naše organizacije studenti završnih godina odsjeka za engleski, njemački, ruski, španski, italijanski i francuski jezik Univerziteta u Banja Luci i Beogradu imaju priliku da pohađaju metodičku praksu. 

Studenti Filološkog fakulteta koji se odluče da projekat obavljaju u okviru naše organizacije imaju priliku da:

  • obavljaju plaćenu praksu
  • pohađaju mentorsku obuku iz metodike kursne nastave
  • prate nastavu iskusnijih kolega i uče kroz praksu
  • steknu iskustvo u kursnoj nastavi
  • dobiju priliku za zaposlenje u Banjaluci ili Beogradu
  • dobiju certifikat po završenoj obuci

 

Konkurs za novi ciklus prijava u Banjaluci i Beogradu je otvoren do popunjavanja mesta. Rok za prijavu je srieda, 21. oktobar za Banja Luku i Beograd. 

Ukoliko imate dodatnih pitanja tu je naš kontakt e-mail: [email protected] i kontakt telefoni:

  • Beograd – 064 484 88 06
  • Banja Luka – 066 467 322

Više saznajte u članku OVDJE