Besplatni nagradni kurs konverzacije za naše učenike

Besplatni nagradni kurs konverzacije za naše učenike

Besplatni nagradni kurs konverzacije za naše učenike

Za sve naše učenike u Banjaluci, Beogradu i Sarajevu tokom ljetnjeg perioda organizujemo besplatne konverzacijske kurseve iz sljedećih jezika:

 • njemački jezik
 • engleski jezik
 • ruski jezik
 • španski jezik
 • italijanski jezik

Učenje gramatike je besmisleno ukoliko nemate dovoljno mogućnosti da je koristite u govoru. Kurs konverzacije  ima za cilj da poveća sigurnost i aktivnu memoriju učenika kroz bogatu i raznovrsnu diskusiju o mnogobrojnim temama. Časovi obično uključuju debate, diskusiju, rad u paru (sa drugim učenicima) i održavanje prezentacije.

Za vrijeme pohađanja nastave učenici će imati priliku da:

 • unaprijede sposobnosti komunikacije,
 • obogate vokabular,
 • primjene dosadašnje znanje  na najbolji način

Format i trajanje nastave:

 • uživo u našim prostorijama u Banjaluci, Beogradu ili Sarajevu
 • online
 • mjesec dana tokom jula ili avgusta

Preduslov da biste mogli besplatno da pohađate kurs konverzacije tokom ljeta 2022. godine, je da upišete i uspješno završite jedan od naših kurseva stranih jezika, tokom jeseni i zime tekuće 2021. godine. Iskoriste ovu priliku i već sada krenite sa učenjem stranog jezika.