Međunarodna ljetna škola GUSEGG 2021

Međunarodna ljetna škola GUSEGG 2021

Međunarodna ljetna škola GUSEGG 2021

U organizaciji Univerziteta u Gracu u periodu od 4. do 10. jula 2021. godine biće održana Međunarodna ljetna škola GUSEGG 2021. Tema ljetne škole ove godine će biti „Stabilnost, bezbjednost i sreća: država – društvo – religija“.

Škola je namijenjena međunarodno orijentisanim, visoko motivisanim studentima svih disciplina koji žele da prodube svoje razumijevanje tekućih evropskih i međunarodnih odnosa, a učešće će biti organizovanu o onlajn formatu.

Rok za prijavu je 31. mart 2021. godine.

Više informacija o samom programu je dostupno na adresi
https://international.uni-graz.at/de/summerschools/graz-international-summer-school-seggau/

Izvor: UniBL; https://unibl.org/sr-lat/vesti/2021/03/medjunarodna-ljetna-skola-gusegg-2021