Brojevi od 1 do 100 u španskom jeziku

Brojevi od 1 do 100 u španskom jeziku

Brojevi od 1 do 100 u španskom jeziku

Bilo da želite da znate koliko je sati, koji je datum, koliko neko ima godina ili idete u kupovinu, sa brojevima ćete se susretati najčešće i u najrazličitijim situacijama. Stoga je jako važno da se prilikom učenja nekog stranog jezika, brojevima posveti velika pažnja.

Brojevi se u španskom jeziku grade slično kao i u srpskom.

 • Brojevi od 1 do 10, imaju svoje nazive, a to su:

1 – uno; 2 – dos; 3 – tres; 4 – cuatro; 5 – cinco; 6 – seis; 7 – siete; 8 – ocho; 9 – nueve; 10 – diez.

 • Brojevi od 10 do 20, se grade mešovito:

11 – once; 12 – doce; 13 – trece; 14 – catorce; 15 – quince; 16 – dieciseis*; 17 – diecisiete*; 18 – dieciocho*; 19 – diecinueve*; 20 – veinte.

(*U brojevima od 16-19 dolazi do spajanja brojeva diez + seis/siete/ocho/nueve, kako bi se dobila jedna reč, a slovo Z iz broja diez prelazi u C.)

 • Brojevi od 20 do 30*:

21 – veintiuno; 22 – veintidos; 23 – veintitres; 24 – veinticuatro; 25 – veinticinco; 26 – veintiseis; 27 – veintisiete; 28 – veintiocho; 29 – veintinueve; 30 – treinta.

(*Do broja 30 svi brojevi se pišu sastavljeno.)

 • Brojevi od 30 do 100*:

Kada se radi o građenju brojeva od 30 – 100, oni se grade tako što svaka desetica ima svoj naziv, na koju se potom dodaju nazivi jedinica (brojevi od 1 – 9). Tako bi se na primer brojevi od 31 do 39 pisali: 31 – treinta y uno; . . . 35 – treinta y cinco; . . . 39 – treinta y nueve. Ostale desetice su:

40 – cuarenta (cuarenta y uno/dos/tres…); 50 – cincuenta; 60 – sesenta; 70 – setenta; 80 – ochenta; 90 – noventa; 100 – cien.

(*Svi brojevi od 31 do 99 se pišu odvojeno sa ubačenim španskim veznikom Y (i) između desetica i jedinica.)

REDNI BROJEVI

U španskom jeziku redni projevi se upotrebljavaju samo od 1 – 10. Kada su u pitanju veći redni brojevi od 10, tada se obično koristi osnovni broj.

 • Redni brojevi od 1 – 10*:
 1. (prvi) – primero, -a
 2. (drugi) – segundo, – a
 3. (treći) – tercero, -a
 4. (četvrti) – cuarto, -a
 5. (peti) – quinto, – a
 6. (šesti) – sexto, -a
 7. (sedmi) – septimo, – a
 8. (osmi) – ostavo, -a
 9. (deveti) – noveno, -a
 10. (deseti) – décimo, – a

(*Redni brojevi se slažu sa imenicom uz koju idu u rodu i broju, jer se ponašaju kao pridevi, pa otuda i nastavci.)

 

Autor: prof. španskog jezika Marija Jevtić