Alhambra – dragulj španske kulture

Alhambra – dragulj španske kulture

Alhambra – dragulj španske kulture

Alhambra predstavlja pokušaj stvaranja raja na zemlji i kao takav spada u najznačajnije španske kulturne baštine. Ovaj zamak je dobio takav naziv zbog svojih crvenkastih zidina («qa’lat al-Hamra’», Castillo Rojo – u prevodu, Crveni zamak), i nastao je kao utvrđenje i sedište mavarskih vladara na jugu Španije, u Granadi. Nalazi se na vrhu brda al-Sabika, na levoj obali reke Daro.

Iako je Alhambra izgrađena u XIII i XIV veku, postoje izvori da su prve konstrukcije ove građevine postojale i ranije, još u XI veku. Tokom narednih nekoliko vekova, uzimajući u obzir njenu odličnu lokaciju sa koje se može nadgledati široka teritorija, ona je poslužila kao sklonište i ratno uporište mnogim muslimanskim vladarima. Međutim, tek u XIII veku, dolaskom na vlast prvog Nasridskog vladara, Mohamed ben Al-Hamara (Mohamed I, 1238-1273), Alhambra će postati njegova kraljevska rezidencija i doživeti svoj procvat u razvoju.

Prvo je ojačan najstariji deo Alkasabe (Alcazaba), i izgrađene su Kula Bdenja (Torre de Vela) i Kula Pomena (Torre de Homenaje). Nakon toga je podignuta voda iz reke Daro, izgrađena su skladišta i započeta je izgradnja dvorca i dizanje bedema za Mohameda II, a za vreme Mohameda III su napravljena javna kupatila i džamija koja danas predstavlja crkvu Svete Marije (Santa Maria).

Za vreme vladavine Jusufa I i Mohameda V je izgrađena većina kula i građevina koje čine današanje celokupno zdanje Alhambre, među kojima su najpoznatije:  Dvorci (Palacios), Vrata pravde (Puerta de la Justicia), Dvorac Komares (Palacio de Comares), Dvorište Lavova (Patio de Leones), Brodska soba (Sala de la Barca).

Glavni zadatak arhitekata Alhambre bio je dekorativno pokrivanje svakog prostora, bez obzira na to koliko je mali. Većina unutrašnjih lukova su lažni, ne podržavaju nijednu strukturu, već jednostavno imaju funkciju ukrasa; zidovi su obloženi prelepim i bogatim keramičkim i gipsanim radovima, a u njihovoj osnovi se nalaze uklesani oblici. Uprkos činjenici da je u muslimanskoj umetnosti zabranjeno prikazivanje i slikanje figura likova, teme ukrašavanja u Alhambri su veoma raznolike. Najviše su zastupljeni kaligrafski ukrasi, natpisi pisani u kurzivu na starom arapskom jeziku. Najčešće reči koje se mogu naći u ovim pisanim ukrasima su Zawi ben Zirí (predstavlja ime osnivača dinastije Nazari), potom reči pesnika, kao  i izrazi koji znače „Samo je bog pobednik“.

Danas postoje mnoge organizovane turističke posete Alhambri, i ona je definitivno jedna od najprimamljivijih mesta za posetu kada se radi o kulturnim istorijskim baštinama Španije. Tako da, ukoliko planirate da posetite jug Španije, Alhambra bi obavezno trebalo da se nađe na vašoj listi želja za posete.