Izrazi koje Italijani stalno koriste

Izrazi koje Italijani stalno koriste

Izrazi koje Italijani stalno koriste

Da li ste oduvek želeli da govorite kao pravi Italijani, da koristite reči  i izraze koje oni koriste skoro svakog dana? Ovo je prilika da se upoznate sa onim izrazima koje možete čuti u  svakodnevnoj komunikaciji među Italijanima.

  • Boh – većina vas je čula ovu reč koju Italijani veoma često koriste, najčešće kada im se postavi neko pitanje na koje ne znaju odgovor, pa će odgovoriti – boh(non lo so) –što u prevodu na srpski znači ne znam.

Ova reč se korsiti u neformalnom kontekstu, najčešće među mladima i među prijateljima. Na primer:

Che si fa stasera? –Boh.  Šta radimo/ šta se radi večeras? – Ne znam.

  • Mi va/ non mi va – Italijani koriste izraz- mi va kada imaju volju i želju da nešto urade, a kada želja izostaje koriste – non mi va. Na primer:

 Mi va di uscire stasera in discoteca.  Izlazi mi se večeras u diskoteku.

Non mi va di andare a teatro con Francesco. Ne ide mi se u pozorište sa Frančeskom.

  • Oggi come oggi– ova fraza se koristi kada želimo da napravimo poređenje između nečega iz proslosti i nečega iz sadašnjosti. Kao na primer:

Mi hanno ferito tante volte in passato che, oggi come oggi, non mi fido più di nessuno.

Toliko puta su me povredili u prošlosti da u današnje vreme (danas) ne verujem više nikome

  • Dai – sigurna sam da ste svi bar jednom čuli Italijana kako izgovara ovu reč. Veoma je često koriste, kada žele da izraze začuđenost ili iznenađenost zbog nečega što su čuli, videli, pročitali a u šta skoro da ne veruju. Na primer:

Ho visto Laura e Paolo di nuovo insieme! –Dai! Veramente?

Video/ la sam Lauru i Paola ponovo zajedno. Ma hajde/de! Zaista?

Dai se takođe može koristiti kada želimo da ohrabrimo nekog da nešto uradi ili pak ako želimo da skrenemo pažnju nekom da prestane nešto da radi. u značenju – basta, smettila (prestani). Na primer:

Dai, ragazzi, fatte  i vostri compiti! Hajde, deco, uradite domaći!

  • Sei fuori (ti si van pameti; da li si pametan…) – koristi se kada želimo da skrenemo pažnju nekome da ne rasuđuje na logičan način  ili da govori gluposti. Na primer:

Ti va di andare al mare oggi? – Sei fuori, ci sono 5 gradi!

Da li bi išao/išla na more danas? Ti si van pameti, napolju je 5 stepeni.

  • Figo/ che figata – ovo su takođe izrazi koji se veoma često koriste u svakodnevnom govoru Italijana, ali naročito među mladima. Najčešće u značenju super, cool, neverovatno… Na primer:

Hanno aperto una nuova discoteca con cinque pianni. Ci andiamo?

-Che figata! Assolutamente si.

Otvorili su novu diskoteku na 5 spratova. Hoćemo li da idemo?

-Neverovatno. Idemo apsolutno.

  • Neppure, nemmeno, neanche per sogno – u značenju apsolutno ne, ni u snu
  • Hai fatto la scoperta dell’America (Otkrio/la si Ameriku) ili Hai fatto la scoperta dell’acqua calda (Otkrio/la si toplu vodu).

Najčešće se koriste u situacijama kada neko kaže nešto očigledno, nešto što je svima već poznato. Koriste se u istim slučajevima kao i u našem jeziku, čak imaju i indentično značenje.

  • Tanto per cambiare – za promenu. Može se koristiti u slučajevima kada govorimo o nečemu što radimo drugačije nego obično.Na primer:

Ogni sera vado in pizzeria. Stasera voglio andare al cinema, tanto per cambiare. Svako veče idem u piceriju. Večeras idem u bioskop, za promenu.

  • Tanto per cambiare se veoma često koristi u ironičnom smislu. Na primer:

Che cosa stai facendo? Sto su Instagram, tanto per cambiare.

Šta radiš? Na Instagramu sam, za promenu.

Autor: prof. italijanskog jezika Jelena Đorđević