Španske fraze sa delovima tela i njihovo značenje

Španske fraze sa delovima tela i njihovo značenje

Španske fraze sa delovima tela i njihovo značenje

Španski jezik je karakterističan po metaforičkoj upotrebi reči i raznim izrazima koji se zasnivaju na upotrebi delova čovekovog tela kako bi bolje opisali određenu situaciju, osobu ili događaj. Postoji mnoštvo takvih izraza, a mi ćemo vam u ovom delu predstaviti samo neke od njih koji su u najzastupljeniji u svakodnevnom govoru. Pojedine od sledećih fraza se u istom značenju koriste i u našem jeziku.

 1. ESTAR HASTA LAS NARICES (u značenju: svega mi je preko nosa (glave))
 • ¿Podemos escuchar otra cosa? Estoy hasta las narices de reggaeton.
 • Možemo li da slušamo nešto drugo? Preko glave mi je regetona.

 1. DAR LA ESPALDA (u značenju: okrenuti leđa nekome)
 • No podemos dar la espalda a los nuevos medios y las nuevas tecnologías.
 • Ne možemo da okrenemo leđa novim sredstvima i novim tehnologijama.

 1. NO TENER PELOS EN LA LENGUA (u značenju: Biti iskren, reći otvoreno ono što se misli. I u našem jeziku postoji ovakva fraza: „Nemati dlake na jeziku“.)
 • Los niños no tienen pelos en la lengua.
 • Deca nemaju dlake na jeziku.

 1. SER UÑA Y CARNE (u značenju: biti nerazdvojan)
 • Juana y Maribel son uña y carne. Siempre van juntas a todos lados desde hace años.
 • Huana i Maribel su nerazdvojne. Uvek idu zajedno svuda već godinama.

 1. SER EL OMBLIGO DEL MUNDO (u značenju: biti centar sveta)
 • Él piensa que sabe más que nadie, no quiere que le corrijan, se cree el ombligo del mundo.
 • On misli da zna više od drugih, ne voli da ga ispravljaju, misli da je centar sveta.

 1. NO TENER DOS DEDOS DE FRENTE (u značenju: ne razmišljati, ponašati se neodgovorno)
 • Amaia ha demostrado no tener dos dedos de frente al discutir por esa tontería contigo.
 • Amaia je dokazala da ne razmišlja uopšte čim se posvađala sa mnom zbog takve gluposti.

 1. COSTAR UN OJO (DE LA CARA) (u značenju: da je nešto mnogo skupo, ili teško da se uradi)
 • Quiero comprarme ese coche rojo tan bonito pero cuesta un ojo de la cara.
 • Želim da kupim ovaj tako lep crveni automobil ali je preskup.

 1. NO TENER NI PIES NI CABEZA (u značenju: da je nešto nelogično; nema smisla)
 • Sus chistes no tienen ni pies ni cabeza.
 • Njegove šale nemaju nikakvog smisla.

 1. HABLAR POR LOS CODOS (u značenju: mnogo se priča, bez prestanka. U našem jeziku postoji ista fraza u istom značenju: „Progovoriti na lakat“.)
 • ¡Lo siento! Ya sé que me pongo a hablar y no paro, hablo por los codos.
 • Izvini! Znam da mnogo pričam i ne prestajem, i na lakat bih progovorila.

 1. LEVANTARSE CON EL PIE IZQUIERDO (u značenju: biti loše sreće, ništa ne ide od ruke. U našem jeziku imamo ekvivalentni izraz: „Ustati na levu nogu“.)
 • Hoy no me sale nada bien, me he levantado con el pie izquierdo.
 • Danas mi ništa ne ide od ruke, ustala sam na levu nogu.