Berufserlaubnis – često postavljana pitanja

Berufserlaubnis – često postavljana pitanja

Berufserlaubnis – često postavljana pitanja

Ukoliko ste doktor ili farmaceut i želite da radite u Njemačkoj trebali biste znati neke od koraka procesa zapošljavanja. Jedan od glavnih koraka nakon pronalaska odgovarajućeg poslodavca je i podnošenje zahtjeva za Berufserlaubnis (Dozvolu za bavljenje zanimanjem). U daljem tekstu možete pronaći odgovore na neka od najčešćih pitanja u vezi ove vrste dozvole.

Šta je Berufserlaubnis?

privremena dozvola za rad koja se izdaje doktorima ili farmaceutima koji žele da rade na teritoriji SR Njemačke. Sa ovom dozvolom je moguće raditi kao doktor/apotekar sve dok nadležna institucija provjerava vašu dokumentaciju i odlučuje o procesu aprobacije.

Kome se izdaje?

Ova dozvola se izdaje doktorima i farmaceutima koji su svoje školovanje završili u zemljama izvan EU.

Koji su uslovi za izdavanje dozvole?

Diploma fakulteta istovjetna sa diplomom stečenom na nekom od njemačkih univerziteta.

Ko izdaje Berufserlaubnis?

Beruferlaubnis izdaje svaka pokrajina posebno i važi samo na teritoriji te pokrajine. U zavisnosti od pokrajine različite su institucije koje izdaju ovu dozvolu. Uglavnom su to ministarstva zdravlja, socijalne zaštite.

Koliko dugo važi?

Berufserlaubnis se izdaje na period od godinu dana i moguće je produžiti je na još godinu dana. Ovu vrstu dozvole nije moguće izvaditi dva puta, što praktično znači da je period važenja ove dozvole maksimalno dvije godine.

Koji su troškovi?

Troškovi mogu da iznose od 100 do 500 eura, u zavisnosti od pokrajine u kojoj se podnosi zahtjev.

Koliko dugo traje procedura dobijanja Berufserlaubnis-a?

Proces dobijanja Berufserlaubnis traje od dvije do šest sedmica, ukoliko su u proces davanja dozvole uključene još neke institucije osim ministarstva koje izdaje dozvolu proces može da traje i duže.

Koji sve dokumenti moraju biti ovjereni?

Sve kopije koje se predaju moraju biti ovjerene, kako originali tako i prevodi. Sve diplome moraju imati „Appostille“ pečat.