4 fraze koje moraš prestati govoriti sebi

4 fraze koje moraš prestati govoriti sebi

4 fraze koje moraš prestati govoriti sebi

Bili svjesni toga ili ne, riječi koje mislimo i govorimo značajno utiču na naše živote i dobrobit, na dobre i loše načine. I htjeli mi da vjerujemo ili ne, čak i najosjetljiviji komentari mogu otkriti mnogo o tome kako mislimo o sebi i drugima.

“Naš izbor riječi istovremeno je izraz kako se osjećamo, ali takođe utiče na način na koji razmišljamo i osjećamo, posebno ako se određene riječi ili fraze redovno ponavljaju i/ili nose jako emocionalno opterećenje,” objašnjava neuronaučnica dr. Tara Swart Bieber, navodeći fraze kao što su “moja nesreća” ili “stvari mi nikad ne idu” kao primjere stvari koje treba prestati govoriti što prije. “One se ugrađuju u moždane puteve i postaju naš interni narativ.”

Nadalje, kada se ove negativne fraze ponavljaju tokom vremena, one mogu uticati na našu percepciju. “Ovi svjesni izbori riječi mogu uticati na našu stvarnost, uticati na našu percepciju iskustava i način na koji vidimo situaciju”, objašnjava neuronaučnica dr. Caroline Leaf.

Da bi razumjeli nauku koja stoji iza ovoga, dr. Leaf ukazuje na studiju koja ispituje kako negativne riječi utiču na naš mozak. Studija je pokazala da riječi povezane s bolom aktiviraju regije mozga povezane s bolom. “To znači da negativne riječi zapravo mogu povećati nivo stresa i uzrokovati da naše tijelo otpusti hormonski disbalans koji može izazvati anksioznost i osjećaj bola”, objašnjava ona. S druge strane, ona primjećuje da riječi koje dolaze iz mjesta ljubavi podstiču pozitivno razmišljanje i djelovanje.

Imajući sve to na umu, negativne fraze koje pomislimo ili izgovorimo nekoliko puta, tu i tamo neće nam naškoditi, kaže dr. Leaf. To su one uobičajene koje se redovno govore na koje moramo paziti, jer mogu uticati na naše mentalno i emocionalno blagostanje. Konkretno, postoje četiri vrste fraza koje neuronaučnici preporučuju izbjegavati.

Fraze koje treba izbjegavati

Negativne fraze o sebi

Ako si čovjek, vjerovatno si u nekom trenutku rekao/rekla nešto negativno o sebi, kao što je “Ružan/ružna sam”. Ove vrste fraza su na vrhu liste, koje treba izbjegavati. “One su štetne za naše samopoštovanje, samopouzdanje i sveukupno mentalno blagostanje”, objašnjava dr. Leaf. “Biti zao prema sebi, kao što je nazivanje sebe glupima ili ružnima, može postati navika koja utiče na naše percepcije i ometa naše ozdravljenje.”

Na isti način, dr. Leaf savjetuje izbjegavanje fraza koje potkopavaju vaš doprinos i sposobnosti, kao što je “ovo je vjerovatno glupa ideja, ali…” što utiče na vaše mentalno zdravlje i kako gledaš na sebe tokom vremena.

Fraze koje koriste ekstreme

Prema Dr. Leaf, ekstremne fraze, koje obično sadrže apsolutne riječi kao što su “nikad” ili “uvijek”, takođe su na listi stvari koje se ne smiju govoriti. „Ovakva vrsta razmišljanja stvara neravnotežu u energetskim frekvencijama mozga koja utiče na emocionalno i fizičko blagostanje uma, mozga i tijela“, objašnjava ona. „Fraze poput ‘nikada neću biti ostvaren/ostvarena’ ili ‘uvijek ću zabrljati’ su kao da sami sebe osuđujemo; stvaraju percepciju da će uvijek biti nešto pogrešno ili negativno u nama samima. One mogu učiniti da se osjećamo kao da nema bijega od negativnog iskustva ili navike i da smo ‘zaglavljeni’.”

“Šta ako” ili “Trebalo bi” fraze

Izjave “Šta ako” ili “trebalo bi” takođe mogu uticati na to kako se osjećamo, zbog čega dr. Leaf preporučuje da ih izbjegavamo. Umjesto da se zadržavamo na ovim izjavama, ona predlaže učenje iz iskustva. “Kada prepoznamo da smo mogli reći nešto drugačije ili učiniti nešto drugačije i osjećamo žaljenje, trebali bismo priznati ta osjećanja, obraditi ih, a zatim pokušati smisliti kako da krenemo naprijed, izbjegavajući ciklus razmišljanja do kojeg ove riječi mogu dovesti”, kaže ona.

Fraze koje poništavaju nečije iskustvo

Osim riječi koje govorimo sebi i o sebi, važno je i paziti na ono što govorimo drugima. “Naše riječi su dovoljno moćne da promijene nivo hormona stresa koji se oslobađaju i koji negativno fizički utiču na nečije zdravlje”, kaže dr. Leaf. Iz tog razloga, ona preporučuje izbjegavanje fraza koje poništavaju iskustvo druge osobe, kao što su “to je samo šala” ili “pretjerao si”.

Fraze koje treba reći umjesto toga

Da bismo promijenili svoj unutrašnji monolog, dr. Leaf kaže da je prvi korak obraćanje pažnje na negativne fraze koje često koristimo. Štaviše, ona preporučuje da zabilježiš ne samo koje fraze se najčešće pojavljuju, već i kako se osjećaš zbog tih riječi. Ako imaš problema s ovim, ona predlaže da svoj dan započneš pozitivnim frazama i zahvalnošću. „Kada to počnete da radite, možda ćete početi da primećujete negativne reči koje više koristite, jer će djelovati veoma drugačije od ovih pozitivnih fraza“, kaže ona.

Nakon što osvijestiš negativne fraze koje najčešće pomisliš ili govoriš naglas, dr. Bieber preporučuje da ih zamijeniš pozitivnom afirmacijom ili mantrom koja govori suprotno. Na primjer, umjesto „Glup/glupa sam“, reci: „Napravio/napravila sam grešku i takve stvari se ponekad dešavaju, ali mogu naučiti iz toga“. U suštini, dr. Leaf kaže da se ova tehnika odnosi na preoblikovanje fraze tako da pruža milost, izgrađuje te i ohrabruje da ideš naprijed, a da pritom još uvijek priznaješ sva osjećanja koja se pojave. Praksom i dosljednošću, regulacioni proces će poboljšati tvoju samopercepciju.

Preuzeto sa: ultra.ba