Danas slavimo Međunarodni dan poezije

Danas slavimo Međunarodni dan poezije

Danas slavimo Međunarodni dan poezije

Uzvišena, esencijalna, iskonska i fundamentalna životna pitanja, oduvijek su bila izazov da se objasne i iskažu riječima. Najljepša, najjača i najmagičnija osjećanja na svijetu, tražila su svoj izraz kroz usmenu ili pisanu riječ. Suština života, možda veoma jednostavna, ipak nikad nije definisana do kraja. Međutim, kroz stihove poznatih književnika i filozofa, mnoge suštinske stvari približile su se svojoj definiciji.

Od pamtivijeka su se govorili i čitali stihovi i poezija, i u trenucima sreće, i trenucima neizrecive tuge gdje se kroz metodu umjetničkog izražavanja, poeziju, pokušao pronaći odgovor na mnoga pitanja i objasniti određeni osjećaj, koji bi tražio svoju definiciju kroz riječ.

Riječi svih jezika koristile su se i koriste se još uvijek, da bi došli do odgovora na pitanja koja dijele pojedinci širom svijeta. Poezija je ta koja komunicira kroz vrijeme i prenosi nam najdublje vrijednosti i zapise duše različitih kultura i vremena.

Bez obzira koliko su se književnici i filozofi približili odgovorima na suštinska životna pitanja, poezija je tu da nam oboji dušu, da nas inspiriše, nadahne i ispuni naša srca različitim, jakim i lijepim emocijama.

Čitajući poeziju učimo o životu, otvaramo svoj svijet mašte i otvaramo se za nove spoznaje. Poezija je kao švedski sto, jer za svakog ima nešto što će mu nahraniti dušu. Kroz pisanu riječ nemoguće postaje moguće, vjera u čuda raste i svjet dobija širu sliku obojenu raznim bojama.

 

Preuzeto sa: ultra.ba