Zašto je učenje stranog jezika dobro za djecu?

Zašto je učenje stranog jezika dobro za djecu?

Zašto je učenje stranog jezika dobro za djecu?

Učenje stranog jezika odlična je aktivnost u svakoj životnoj dobi, a na djecu ima posebne učinke.

Strani jezici neizmjerno su blago koji nam, nezavisno o tome čime se bavimo, donose nove mogućnosti i olakšavaju nam komunikaciju i snalaženje u svakodnevnom životu. Samo učenje pozitivno utiče na naš mozak bez obzira u kojoj se životnoj dobi odlučimo krenuti na kurs stranih jezika, no posebno pozitivne učinke ima na razvoj djece pa je preporučljivo s učenjem stranog jezika započeti od malih nogu. Djeca strani jezik usvajaju lakše i brže, a prvih šest godina života ključno je u razvoju jezika.

Za razliku od nas koji smo već odrasli i koji se moramo poprilično namučiti da usvojimo određena jezična znanja, dječiji mozak drugačije usvaja novi jezik jer ga u ranijoj dobi upija jednako kao i materinji, tj. na prirodan način, pa je šteta ne iskoristiti priliku da dijete krene na kurs dok je još u vrtiću. U tom razdoblju naučeno (bilo da je riječ o maternjem ili stranom jeziku) se memoriše u istim dijelovima mozga djeteta pa mu je takvo učenje u potpunosti prirodno. Odrasla, pak osoba to znanje pohranjuje u posebne dijelove koji su zaduženi za memorisanje bilo kojeg gradiva koje se uči, čime se gubi osjećaj prirodnosti i već spada pod domenu svjesno i naknadno usvojenog znanja.

Većina stručnjaka preporučuje da se s učenjem krene u četvrtoj godini djeteta. U obzir treba uzeti djetetove jezične sposobnosti, odnosno ako dijete ima određene govorne poteškoće. Prije upisivanja na kurs stranih jezika dobro je dijete odvesti logopedu da procjeni jesu li mu potrebni određeni tretmani i može li krenuti na kurs.

Djeca jezike usvajaju brže i lakše nego odrasla osoba, a što su ranije izložena nekom stranom jeziku, to će brže i bolje savladati njegov izgovor. Što prije bude imalo priliku da npr. nauči engleski jezik, dijete će tačnije usvojiti izvorni naglasak što nije zanemarivo, jer je upravo pravilno izgovaranje jedna od većih poteškoća s kojom se susreću odrasle osobe kada krenu učiti strani jezik.

Učenje stranog jezika korisno je za cjelokupno djetetovo školovanje. Usvajanje novog jezika pomaže djetetu da usavrši svoje vještine čitanja i slušanja što će mu dobro doći za učenje uopšteno, jer će tako bolje razumijevati materiju gradiva iz bilo kojeg predmeta i imati bolje komunikacijske vještine. Uz sve navedeno, razvija se i djetetova moć koncentracije te se pospješuje kognitivni razvoj.

Kursevi stranih jezika za djecu prilagođeni su njihovom uzrastu pa se jezično znanje prenosi kroz razne pjesme, igre, zagonetke, igrokaze, umjetničke zadatke i drugo, što uveliko doprinosi razvoju dječje kreativnosti i podstiče razvoj djeteta na više polja. Osim samog jezika, djeca stiču znanje o drugim kulturama, državama i narodima, čime se obogaćuje ne samo njihovo opše znanje već se stiče bolja slika svijeta oko sebe i podstiče tolerancija.

I na kraju, učenje stranih jezika za dijete može u budućnosti biti od presudne važnosti jer ako odlično govori npr. engleski ili njemački jezik budući da ga usvaja od malih nogu, imaće prednost u odnosu na one koji se sa stranim jezicima počnu baviti u odrasloj dobi. Samim time proširiće svoje mogućnosti bez obzira čime se bavi u životu, hoće li sutra odlučiti raditi u inostranstvu ili će mu ti jezici koristiti da ostvari odličnu karijeru kod kuće.

Preuzeto sa: calimerojezici.hr