Smanjenje otpada: Primjer ovog njemačkog grada treba da slijede i ostali

Smanjenje otpada: Primjer ovog njemačkog grada treba da slijede i ostali

Smanjenje otpada: Primjer ovog njemačkog grada treba da slijede i ostali

Vlasti u Münchenu su ove sedmice najavile pokretanje svoje nove strategije bez otpada koja uključuje ukupno 100 mjera.

Jedan od zanimljivijih dijelova plana uključuje osnivanje trgovine korištenim namještajem kako bi se smanjio glomazni i nepotrebni otpad. Strategija će se sprovoditi kroz međuinstitucionalnu saradnju, a trebala bi smanjiti količinu otpada iz domaćinstva i komunalnog otpada za 15% do 35% (zavisno od sektora) po glavi stanovnika do 2035. godine. Strategija će se usredotočiti ne samo na povećanje učinkovitosti recikliranja kućnog otpada, već i na pomoć komisijama koje će pomoći kompanijama da razviju vlastite strategije i banku materijala za građevinski sektor. Smanjenje otpada za domaćinstva prema službenom saopštenju gradske uprave, strategija nultog otpada smanjiće godišnju količinu otpada po stanovniku za 15% do 2035.

Vlasti su 2019. procijenile da je otpad po glavi stanovnika u prosjeku iznosio oko 366 kilograma, dok će 2035. godine on iznositi 310 kilograma. U gradskim razmjerima, međutim, to bi značilo 85 000 tona otpada manje.

Iznad svega, vlasti se žele usredotočiti na opšti otpad koji se ne reciklira i završava u mašinama za spaljivanje. U idućih 13 godina trebala bi pasti za 35% u odnosu na nivo iz 2019. godine, odnosno sa 196 kilograma na 127. Jedan od načina za to je odvajanje organskog otpada koji se može pretvoriti u kompost od materijala koji se ne mogu reciklirati. Dodatne mjere su sastav bonusa za popravljane elektronske uređaje, kao i prodaja korištenog namještaja gradske uprave putem robne kuće korištene robe.

Postoji i shema posuđa za višekratnu upotrebu koju sponzoriše grad, a koja restoranima i maloprodaji daje 500 eura kako bi se osiguralo da ljudi drže posuđe u opticaju kroz sistem depozita.

Izvor: studentski.hr