Stavovi i potrebe mladih u državama regiona

Stavovi i potrebe mladih u državama regiona

Stavovi i potrebe mladih u državama regiona

Naša organizacija u saradnji sa partnerima sprovodi onlajn istraživanje kao deo međunarodnog projekta koji ima za cilj identifikovanje stavova i potreba mladih u državama našeg regiona. Rezultati istraživanja će se koristiti kao jedna od osnova za planiranje i izradu projekata orijentisanih ka mladima u državama regiona.

Istraživanje je anonimno. Napominjemo da i mišljenja o negativnim pojavama i problemima, kao i neslaganje sa nekim od ustaljenih mišljenja, mogu biti veoma korisni i da ih treba slobodno izneti.

Molimo Vas da na pitanja odgovarate ozbiljno i otvoreno, jer ćete samo na taj način doprineti da se dođe do objektivnog uvida u prave probleme mladih u našem regionu. Molimo Vas da odgovorite na sva pitanja.

Izdvojite 1 do 2 minuta i pogledajte anketu  OVDE

Hvala na saradnji!