Pruži doprinos za bolji status mladih – izdvoji minut

Pruži doprinos za bolji status mladih – izdvoji minut

Pruži doprinos za bolji status mladih – izdvoji minut

Naša organizacija sprovodi onlajn istraživanje koje ima za cilj identifikovanje stavova i potreba mladih u državama našeg regiona. Rezultati istraživanja će se koristiti kao jedna od osnova za planiranje i izradu projekata koji imaju za cilj afirmaciju mladih u našem društvu.

Istraživanje je anonimno. Napominjemo da i mišljenja o negativnim pojavama i problemima, kao i neslaganje sa nekim od ustaljenih mišljenja, mogu biti veoma korisni i da ih treba slobodno izneti.

Molimo Vas da na pitanja odgovarate ozbiljno i otvoreno, jer ćete samo na taj način doprineti da se dođe do objektivnog uvida u prave probleme mladih u našem regionu. Molimo Vas da odgovorite na sva pitanja.

Izdvoji 1 minut i pruži doprinos afirmaciji mladih u državama regiona tako što ćeš ispuniti  anketu  OVDE

Hvala na saradnji!