Glagoli u španskom jeziku

Glagoli u španskom jeziku

Glagoli u španskom jeziku

Glagoli u španskom jeziku, kao i svakom drugom jeziku, označavaju radnju koju subjekat izvršava, odnosno stanje ili proces u kom se nalazi, i mogu se naći u različitim oblicima vremena i načina. Oni su glavni deo rečenice i uvek se obavezno slažu u licu i broju sa subjektom koji prate. Pored toga glagoli se u rečenici često mogu dopuniti ili proširiti dodatnim elementima koji kazuju na koji se način nešto rešava i u kakvim dodatnim okolnostima.

Glagoli u španskom jeziku imaju lične i bezlične forme, tj. mogu se menjati kroz lica ili mogu imati samo jedan bezlični oblik.

  • LIČNI I BEZLIČNI OBLICI GLAGOLA

1.Bezlični oblici glagola su oni koji se ne menjaju po licima, a to su: infinitiv (infinitivo), gerund (gerundio) i particip (participio). Ovo su fiksni oblici i ne menjaju se po licima niti se slažu sa subjektom u rodu i broju.

  • INFINITIV

Svi glagoli u infinitivu se mogu svrstati u tri grupe na osnovu njihovih krajnih nastavaka:

  1. Glagoli koji se završavaju na – AR : CANTAR, HABLAR,COMPRAR,ESTUDIAR
  2. Glagoli koji se završavaju na – ER : BEBER, COMER, APRENDER, LEER
  3. Glagoli koji se završavaju na – IR : VIVIR, SENTIR, MENTIR, PEDIR

 

  • GERUND

Svi glagoli u gerundu se završavaju na – ANDO ili – IENDO.

Glagoli koji pripadaju prvoj grupi glagola (završavaju se na – AR), gube svoj krajnji infinitivni nastavak i u obliku participa dobijaju krajnji oblik – ANDO : CANTANDO, HABLANDO, COMPRANDO, ESTUDIANDO

Glagoli koji pripadaju drugoj i trećoj grupi glagola (završavaju se na – ER ili – IR) gube svoj krajnji infinitivni nastavak i dobijaju krajnji oblik za gerund – IENDO : BEBIENDO, COMIENDO … VIVIENDO, SINTIENDO

  • PARTICIP

Participi glagola u španskom jeziku imaju krajnji nastavak – ADO ili – IDO.

Glagoli koji pripadaju prvoj grupi glagola (završavaju se na – AR), gube svoj krajnji infinitivni nastavak i u obliku participa dobijaju krajnji oblik – ADO : CANTADO, HABLADO, COMPRADO, ESTUDIADO.

Gladoli koji pripadaju drugoj i trećoj grupi glagola (završavaju se na – ER ili – IR) gube svoj krajnji infinitivni nastavak i u obliku participa dobijaju krajnji oblik – IDO: APRENDIDO, LEIDO … MENTIDO, PEDIDO

*Kada je u pitanju oblik participa u španskom jeziku, on može biti pravilan, tj. da se gradi po pravilima koja su navedena u prethodnom pasusu, ali osim toga postoje i nepravilani glagoli koji imaju nepravilni oblik participa i oni su izuzeci u odnosu na ranije spomenuta pravila građenja.

Primeri: glagol HACER (raditi) – particip je HECHO

glagol ROMPER (slomiti) – particip je ROTO

 

2.Lični glagolski oblici

Predstavljaju glagole koji imaju svoje konjugacije odnosno koji se mogu menjati kroz lica i vremena, i slažu se u licu i broju sa subjektom. Postoje pravilni i nepravilni glagoli. Pravilni glagoli su oni glagoli koji imaju pravilnu promenu, a nepravilni glagoli su glagoli koji se ne menjaju po utvrđenim pravilima nego imaju svoj poseban oblik i predstavljaju izuzetke. Njihova konjugacija zavisi od grupe kojoj pripadaju, odnosno od krajnjeg infinitivnog nastavka (o čemu je pisano ranije u tekstu). Često se dešava da je jedan isti glagol u nekom vremenu nepravilan a u drugom pravilan. Temom o ličnim glagolskim oblicima i njihovim konjugacijama bavićemo se u narednim člancima.

 

Autor : prof. španskog jezika Marija Jevtić