Razlika između upitnih zamenica qué i cuál

Razlika između upitnih zamenica qué i cuál

Razlika između upitnih zamenica qué i cuál

Tokom učenja jezika pojavljuju se različite nedoumice. Prilikom učenja španskog, jedna od najčešćih nedoumica vezana je za upotrebu upitnih zamenica “qué” (šta) i “cuál” (koji). Uprkos tome što imaju potpuno različito značenje, veoma često se javljaju greške u njihovoj upotrebi. Osim toga, veoma je važno da znamo da je oblik zamenice “qué” univerzalan, što znači da se isti oblik koristi za oba roda i oba broja, dok upitna zamenica “cuál” ima i oblik “cuáles” koji se upotrebljava da označi množinu.

            Ako su nam potrebne informacije o nečemu, koristimo upitnu zamenicu “qué” kako bismo saznali značenje, a upitnu zamenicu “cuál“ da saznamo naziv. Na primer:

Flamenco es el baile típico de Andalucía.

¿Qué es flamenco? (Šta je flamenko?)- Es el baile típico de Andalucía.

¿Cuál es el baile típico de Andalucía? (Koji je tipičan ples Andaluzije?)- El flamenco.

            Upitnu zamenicu “qué” koristićemo kada treba da odaberemo jedan od elemenata heterogene grupe. Na primer: Para el regalo de Lucía ¿qué compramos, un perfume o un vestido?.

            Upitna zamenica “cuál” neophodna je kada treba da izaberemo jedan element iz homogene grupe. Na primer: De todos estos vestidos, ¿cuál te gusta más?

            U Španiji samo upitna zamenica “qué” može prethoditi imenici (¿Qué libro estás leyendo?), dok se u Hispanskoj Americi u istim situacijama češće koristi zamenica “cuál” (¿Cuál fruta te gusta más?).

            Pitanja koja postavljamo tokom svakodnevne komunikacije mogu da nam pomognu da zapamtimo razliku u upotrebi ovih zamenica: ¿Qué haces?, ¿Cuál es tu dirección?

¿Y tú? ¿Qué comes? ¿Cuál es tu plato favorito?

 

Autor: prof. španskog jezika Olivera Pukšić