Korisne fraze na španskom prilikom posete lekaru

Korisne fraze na španskom prilikom posete lekaru

Korisne fraze na španskom prilikom posete lekaru

Morate ići doktoru u slučaju bolesti ili nesreće, a ne znate kako se sporazumeti sa medicinskim osobljem u mestu gde se govori španski? U nastavku vam predlažemo nekoliko korisnih fraza uz pomoć kojih možete vežbati španski i snaći se u navedenim nepredviđenim situacija.

Pozivanje hitne službe (urgencias):

 • ¿Puede mandar una ambulancia a la calle…? (Možete li da pošaljete ambulantno vozilo na adresu…?)
 • Necesito ayuda urgentemente. (Potrebna mi je pomoć hitno.)
 • He tenido un accidente. (Imao sam nesreću.)

Razgovor sa doktorom (el médico) ili medicinskim osobljem (el personal sanitario):

 • Dígame qué zona le duele. (Recite mi gde vas boli.) – Me duele el estómago (la cabeza, la pierna, el brazo …) (Boli me stomak, glava, noga, ruka… )
 • ¿Tiene alergia a algo? (Da li ste alergični na nešto?) – Soy alérgico a la aspirina (la penicilina… ). (Alergičan sam na penicilin … )
 • ¿Toma algún medicamento? (Uzimate li neki lek?) –Sí tomo (nombre) / No tomo ninguno. (Da, uzimam… / Ne uzimam ni jedan.)
 • ¿Tiene alguna enfermedad crónica? (Imate li neku hroničnu bolest?) – No, ninguna /  Sí, soy hipertenso. (Ne, nijednu. / Da, imam povišeni krvni pritisak.)
 • ¿En su familia hay algún problema de salud? (Da li u vašoj porodici neko ima problem sa zdravljem?) – No, no hay / Si, mi padre tiene… (Nema niko. / Da, moj otac ima… )
 • ¿Ha estado en contacto con alguien enfermo? (Jeste li bili u kontaktu sa nekim ko je bolestan?) – No que yo sepa / Sí, he estado con un enfermo de… (Ne, koliko ja znam. / Da, bio sam sa nekim ko boluje od…)
 • Voy a ponerle una inyección. (Daću vam injekciju.)
 • Le voy a dar una receta para el medicamento. (Daću vam recept za jedan lek.)

Ostale korisne fraze:

 • ¿Dónde hay un centro médico? (Gde ima neki medicinski centar?)
 • ¿Conoce la consulta de un dentista? (Znate li neku zubarsku ordinaciju?)
 • Disculpe, tengo cita con el doctor a las… (Izvinite, imam zakazano sa doktorom u … sati.)
 • Tengo tarjeta sanitaria / No tengo tarjeta sanitaria. (Imam / Nemam zdravstvenu knjižicu.)
 • Tengo el seguro médico / No tengo el seguro médico. (Imam / Nemam zdravstevno osiguranje.)
 • Antes de irse, debe firmar el alta médica. (Pre odlaska morate potpisati medicinski otpust.)
 • ¿Puede esperar en la sala de espera? ( Možete li da sačekate u čekaonici?)

Autor: prof. španskog jezika Marija Jevtić