Upotreba predloga u španskom jeziku

Upotreba predloga u španskom jeziku

Upotreba predloga u španskom jeziku

 1. UPOTREBA PREDLOGA DE:
 • Kada se kazuje poreklo nečega:

Soy de Buenos Aires./ El vino es de Francia. (Ja sam iz Buenos Airesa. / Vino je iz Francuske.)

 • Posledica ili bliže određivanje:

Tiemblan de miedo. / Mueren de hambre. (Drhte od straha. / Umiru od gladi.)

 • Posedovanje/ pripadanje:

Las gafas son de José. / La habitación es de mis padres. (Naočari pripadaju Hoseu. / Soba pripada mojim roditeljima.)

 • Količina, mera i broj:

dos kilos de manzanas / un litro de leche / un poco de aceite (dva kilograma jabuka / litar mleka / malo ulja)

 • Materijal:

La ventana es de cristal. (Prozor je od stakla.)

 • Trenutna tačka polazišta:

Vengo del* trabajo. / Llego del* aeropuerto. (Dolazim sa posla. / Dolazim sa aerodroma.)

 • Datum:

el 24 de mayo de 1991. (24. maj 1991. godine.)

 1. UPOTREBA PREDLOGA A:
 • Pravac kretanja:

Vamos a la casa./ Vamos al*  cine. (Idemo kući. / Idemo u bioskop.)

 • Kazivanje vremena sastanka:

a las doce menos cuarto / a las cinco en punto ( u petnaest do dvanaest / tačno u pet sati)

 • Način kretanja:

a pie / a caballo (peške / konjem)

 • Razdaljine, strane sveta:

León está a 300 km de Madrid. / Bilbao está al*  norte, Jaén al*  sur. (Leon je 300km udaljen od Madrida. / Bilbao je na severu a Haen je na jugu.)

 • Sa infinitivom u konstrukcijama IR A+ INFINITIVO:

Voy a estudiar Medicina. (Studiraću medicinu.)

 • Sa direktnim objektom (u dativu):

A nosotros nos gustan las peliculas de terror. (Nama se sviđaju horor filmovi.)

 1. UPOTREBA PREDLOGA EN:
 • Kada označava lokaciju nečega, gde je nešto (u/na):

en el cajón / en la mesa / en la pared / en la casa  (u fioci / na stolu / na zidu / u kući)

 • Sa prevoznim sredstvima :

en coche / en avión / en bici / en autobús  (kolima / avionom / biciklom / autobusom)

 • Uz mesece, praznike, godišnja doba i godine:

en enero / en Navidad / en verano / en 2001  (u januaru / za Božić / na leto / 2001. godine)

*PREDLOZI A I DE SPAJAJU SE U JEDNU REČ SA ODREĐENIM ČLANOM U MUŠKOM RODU JEDNINE (el)

            a + el = al   > Voy al cine. (Idem u bioskop.)

            de + el = del  > Vengo del trabajo. (Dolazim sa posla.)

 

Autor: prof. španskog jezika, Marija Jevtić