Važne informacije o poreskim grupama u Njemačkoj

Važne informacije o poreskim grupama u Njemačkoj

Važne informacije o poreskim grupama u Njemačkoj

Ukoliko ste zaposleni u Njemačkoj plaćate porez na platu tzv. Lohnsteuer. Ukoliko ste student, u zavisnosti od zarade, možete isto plaćati porez na platu. Jedan od mnogih faktora koji utiču na visinu tog poreza je Vaša poreska grupa odnosno Lohnsteuerklasse, često zvan samo Steuerklasse. Poreska grupa je jedan od najbitnijih kriterijuma pri računanju koliko novca treba poslodavac da uplati poreskoj upravi na ime poreza. Ko je zaposlen na više mjesta, može pripadati više poreskim grupama. U ovom tekstu ćemo objasniti kojih šest poreskih grupa postoji u Njemačkoj i po čemu se razlikuju.

Važne informacije

 • program zapošljavanja medicinara u Njemačkoj, saznaj više OVDJE 
 • pravo je vrijeme za učenje njemačkog, iskoristite popust od 40% i besplatne udžbenike, saznajte više OVDJE 

Neoporezivi dohodak – Grundfreibetrag

Grundfreibetrag, često zvan samo Freibetrag predstavlja iznos koji se ne oporezuje. Ova svota novca se razlikuje od poreske grupe do poreske grupe i mijenja se svake godine. To je iznos novca za koji je država Njemačka procijenila da je potrebna da profil osobe preživi jedan mjesec. Studenti koji konkurišu za njemačku studentsku vizu moraju dokazati određenu sumu novca. Ova svota novca se još zove Existenziminum odnosno egzistencijalni minimum.

Šest poreskih grupa

Imena poreskih grupa su jednostavne i numerisane su rimskim brojevima. Kojoj grupi pripadate prvenstveno zavisi od bračnog statusa. Ukoliko imate više od jednog posla, za drugi posao dobijate automatski šestu poresku grupu.

Steuerklasse I:

Poreska grupa I odnosi se na pojedince tj. neoženje/neudate odnosno ledig i trajno odvojen bračni par. Za osobu iz ove poreske grupe mesečni Freibetrag iznosi 945 €.

Steuerklasse II:

Druga poreska grupa odnosi se na samohrane majke i samohrane očeve. Država Nemačka je njihov mesečni Freibetrag 2016. godine procenila na 1.077 € mesečno.

Steuerklasse III:

Treća poreska klasa odnosi se da udate/oženjene, ukoliko je partner nezaposlen ili u petoj poreskoj grupi. Neoporezivi mesečni dohodak za osobu iz treće poreske grupe 2016. godine iznosio je 1.788 €.

Steuerklasse IV:

Četvrta poreska klasa je za udate/oženjene čiji supružnici su u istoj poreskoj klasi. Mjesečni Freibetrag iznosio je 945 €.

Steuerklasse V:

Peta poreska klasa je za udate/oženjene ukoliko je supružnik u trećoj poreskoj klasi. Freibetrag iznosio je 105 € mesečno.

Steuerklasse VI:

Šest poreska klasa je za udate/oženjene kao i samce ukoliko rade više poslova. Dakle, za vaš drugi posao dobijate šestu poresku klasu. Mjesečni Freibetrag iznosi 0 €.

Najvažnije poreske grupe za studente

Steuerklasse I:

Ukoliko niste udati/oženjeni, poreska uprava Vam automatski dodjeljuje prvu poresku grupu. Tvoja mjesečna zarada do 945 € je neoporeziva. Većina studenata pripada prvoj poreskoj grupi.

Steuerklasse IV:

Ukoliko ste udati/oženjeni, zajedno sa supružnikom automatski pripadate četvrtoj poreskoj grupi. Na zahtev možete se prebaciti u treću ili petu grupu. Mjesečni Freibetrag iznosi 945 €.

Steuerklasse VI:

Ukoliko kao student imaš više od jednog posla, drugi posao je automatski svrstan u šestu poresku grupu. To znači da na svaku platu za drugi posao plaćaj porez.

Kada je obavezno promeniti poresku grupu

Ukoliko promenite bračni status ili krenete sa još jednim poslom, morate promeniti svoju poresku grupu. Nepisano pravilo je da se poreska grupa može promeniti samo jednom godišnje, dok se zahtev promenu poreske grupe mora dostaviti najkasnije do 30. novembra. Poreska uprava će promeniti vašu poresku u nekoliko slučajeva::

 • ako ste se oženili/udali
 • ako ste se razveli ili odvojili od supružnika
 • ako postanete udovac/udovica
 • ukoliko kao neoženjeni/neudati dobijete dete
 • krenete sa još jednim poslom

Link za obračun bruto i neto iznosa plate po poreskim klasama je na sljedećem linku Lohn.de 

Sada je odlično vrijeme da počenete sa učenjem i usavršavanjem njemačkog, rezervišite vaše mjesto za kurs njemačkog  OVDJE 

Važna informacija koju možda niste znali, je da je Njemačka usvojila novi zakon u useljavanju za građane Balkana po kojem je u mnogom olakšano zaposlenje u Njemačkoj – za više info kliknite OVDJE

Ukoliko želite među prvima da dobijete slične važne informacije direktno na mejl, potrebno je samo da ispunite formular u nastavku. Poslije toga dobićete na mejl potvrdu da ste se uspješno prijavili.

  Ime i prezime (obavezno)

  Godište (obavezno)

  Grad (obavezno)

  E-mail (obavezno)

  Telefon (obavezno)

  Dodatni komentar (nije obavezno)