Centar za razvoj preduzetništva

Centar za razvoj preduzetništva

Centar za razvoj preduzetništva

Vodeći se idejom o potrebi afirmacije i razvoja preduzetništva među mladima, pokrenuli smo Centar za razvoj preduzetništva.

Dio Centra je i Inkubator ideja koji ima za cilj da prepozna i podrži najkvalitetnije ideje mladih ljudi i pomogne im da ih realizuju. Svi zainteresovani imaće priliku da steknu i usavrše neophodne vještine za uspješno pokretanje i upravljanje preduzećem kao što su:

  • upoznavanje sa pravnom regulativnom,
  • procedura osnivanja preduzeća,
  • finansijska održivost,
  • poslovna komunikacija,
  • brendiranje i marketing,
  • upravljanje ljudskim resursima,
  • izrada i upravljanje projektima,
  • predstavljanje i vidljivost preduzeća na internetu,
  • marketing na društvenim mrežama,
  • poslovna komunikacija na njemačkom, engleskom i ruskom jeziku.

U sklopu Centra organizovaćemo javne kampanje, radionice, kurseve i seminare koje će voditi domaći i strani stručnjaci iz oblasti preduzetništva, marketinga, prava i ekonomije.

Ubrzo donosimo detaljnije informacije o programima.