O projektu “ZA ideju”

O projektu “ZA ideju”

O projektu “ZA ideju”

Osnovali smo fond pod nazivom „ZA ideju“ koji ima za cilj da u početku jednom godišnje, a ubrzo i dva puta godišnje dodjeljuje grantove za realizaciju kvalitetnih ideja mladih ljudi iz našeg grada i države.

Smatramo da je veoma bitno da svako ko ima dobru ideju dobije i priliku da je realizuje. Od nas će tri najbolje ideje biti novčano nagrađene i uz to biće podržana njihova realizacija od početka do kraja u vidu ljudskih resursa i savjetodavnog dijela posla.

Konkurs za ideje će biti otvoren tokom cijele godine, a proglašenje tri najbolje i najprogresivnije ideje održavaće se u drugoj polovini decembra svake godine.

Ubrzo donosimo više detalja.