Aplicirajte za Edinburgh Doctoral College stipendiju

Aplicirajte za Edinburgh Doctoral College stipendiju

Aplicirajte za Edinburgh Doctoral College stipendiju

Stipendije za doktorski fakultet u Edinburgu 2021-22 nude se za doktorske studije u oblasti studija koje se nude na univerzitetu.

Univerzitet u Edinburgu će ponuditi doktorske stipendije studentima koji će započeti doktorat na Univerzitetu u akademskoj 2021-2022 godini. Univerzitet u Edinburgu nastoji da ponudi ne samo neusporedive istraživačke kapacitete i vrhunski nadzor, već i da pruži razvojne mogućnosti koje će podržati studente u istraživanju kako napreduju dalje od doktorata, kroz uzbudljivu šemu stipendija. Univerzitet u Edinburgu već neko vrijeme radi na tome da ugradi jednakost, različitost i inkluziju u svoje aktivnosti i da proširi učešće studenata iz nepovoljnih i nedovoljno zastupljenih sredina. Stipendije su pokrenute kako bi privukli najbolje i najsjajnije doktorante i da im pruže priliku i pomognu u finansijskim potrebama.

Ovu stipendiju pruža Univerzitet u Edinburgu, a vrijednost stipendije je djelimično finansiranje, školarina, naknada od (očekuje se 15.590£).

Za stipendiju se mogu prijaviti međunarodni studenti.

USLOVI
– Nagrade su otvorene za studente iz Velike Britanije i inostranstva koji se prijavljuju da započnu prvu godinu studija za istraživačke studije u kampusu 2021-2022.
– Kandidati već moraju biti prijavljeni za prijem na redovni ili vanredni studijski program doktorskih studija na Univerzitetu. Podstiču kandidate koji žele da se prijave za ovu stipendiju da stupe u kontakt sa svojom akademskom školom u vezi sa rokovima za prijem
– Kandidati moraju imati izvanredne akademske zasluge i istraživački potencijal. Kandidati moraju da imaju ili očekuju da će steći prvu klasu u Velikoj Britaniji ili 2:1 počasnu diplomu na dodiplomskom nivou ili međunarodni ekvivalent
– Ove nagrade ne mogu biti dodijeljene istovremeno sa potpuno finansiranim stipendijama, ali se mogu mogu dodijeliti sa djelimično finansiranim stipendijama i biće proporcionalno umanjene.

KAKO SE PRIJAVITI:
Za prijavu idite na link: https://www.ed.ac.uk/…/other-funding/doctoral-college

ROK ZA PRIJAVU:
U toku.

Za više detalja posjetite: https://www.ed.ac.uk/…/other-funding/doctoral-college