Uticaj Jevreja na razvoj španske kulture

Uticaj Jevreja na razvoj španske kulture

Uticaj Jevreja na razvoj španske kulture

Španija je tokom čitavog srednjeg veka predstavljala centar ukrštanja triju najrazvijenijih civilizacija sveta. Hrišćani su vladali severnim delom, Mavari južnim delom poluostrva, dok Jevreji Sefardi uspešno koegzistiraju i sa jednima i sa drugima a da nikada nisu težili uspostavljanju svoje teritorijalne, političke ili vojne moći. Iako su tri etničke i verske zajednice delile jednu teritoriju, ipak su živeli odvojeno.

Jevrejska zajednica koja je naseljavala teritorije Iberijskog poluostrva pripada grupaciji Sefarda (los sefarditas/sefardíes), i nastanjuje čitavu teritoriju Španije sve do poslednjih godina XV veka, kada su proterani zajedno sa Mavarima. Gradovi sa značajnim prisustvom jevrejskog stanovništva bili su Toledo, Kordoba, Sevilja, Palma de Majorka i Herona.

Uticaj na jezik i razvoj nauke

Prvi tragovi postojanja jevrejskog stanovništva na tlu Iberijskog poluostrva mogu se naći još u III veku nove ere. Naziv Sefardi su dobili po teritoriji tadašnje Španije i Portugala koju je naseljavala jevrejska zajednica i kojoj su dali ime Sefard. Ova zajednica Jevreja takođe ima i svoj jezik – ladino, koji predstavlja arhaičnu varijantu kastiljanskog jezika. Bavili su se tkanjem, šivenjem, krojenjem, bojenjem tkanina, izradom nakita, ali su bili poznati i kao dobri bankari, poreznici i kao dobri lekari i često su radili na španskim dvorovima. Takođe su posedovali i znanja astronoma, književnika, pesnika, matematičara, prevodioca i kartografa koja su preneli i na svoje španske sunarodnike.

Prema određenim pisanim izvorima, otkriće Amerike od strane Kolumba ne bi bilo uspešno da jevrejski geografičari i astronomi nisu radili sa njim na pravljenju mape.

Hrišćanski kult se u početku nije bitnije razlikovao od jevrejskog, ali se vremenom hrišćanska liturgija postepeno odvajala od jevrejske dok nije dostigla potpunu nezavisnost u formama i strukturi. Međutim, sačuvala je osnovne elemente jevrejskog bogosluženja, a to su pored čitanja Biblije, pevanje i recitovanje psalama. Pored liturgijske muzike, pod uticajem Jevreja razvijaju se još i religiozna muzika namenjena pevanju o određenim verskim praznicima kao i svetovna muzika izvođena na javnim događajima. S toga, u rečniku španskog jezika vremenom su se ustalile i mnoge reči jevrejskog porekla: (pre svega religijske) aleluya, amén, Edén, Pascua, sábado, Satanás.

Razvoj arhitekture

Jevreji su na tlu Iberijskog poluostrva vekovima davali značajan doprinos umetnosti. Na islamskoj i hrišćanskoj teritoriji oni su živeli u četvrtima (juderías) koje su jasno odvojene od ostatka grada. Ove četvrti su se dosta razlikovale od hrišćanskih i mavarskih i često su obeležavane pločicama (los azulejos) sa posebnim simboličkim oznakama. Na njima se nalaze tri važna jevrejska simbola: Simbol zajednice Sefarda (El símbolo de la Red de Juderías de España) koji podseća na mapu Iberijskog poluostrva; reč život, ispisana na hebrejskom jeziku (Jai); i slika svećnjaka sa sedam zubaca koja simbolizuje svetlost. Središte svake četvrti je uvek činila sinagoga ali su španski Jevreji  uglavnom bili podređeni i prilagođavali se zajednicama sa kojom žive.

Najpoznatije monumentalne zaostavštine četvrti juderías u Španiji su: bazilika – Iglesia de San Vicente (Ávila); Aljama de Santa Cruz (Sevilla) koja je jedna od najstarijih jevrejskih četvrti u Španiji čije su sinagoge danas pretvorene u crkve. U Kordobi se nalazi jevrejska četvrt sa karakterističnim uskim ulicama i uređenim dvorištima a u gradiću Lucena, (koji je deo provincije Kordoba) se nalazi najvece jevrejsko groblje u Evropi – la perla de Sefard.

 

 

Autor teksta: prof. španskog jezika, Marija Jevtić